บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อที่ 5 )


บทบาทคำสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สมัยก่อน มนุษย์มีอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมือง  และสังคมเมืองทำให้เกิด อุตสาหกรรมการผลิต   แต่ต่อมาในระยะหลังระบบสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ  ดังนั้น  มนุษย์จึงต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก
         * องค์กรภาครัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
         * วงการธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
         * ในชีวิตประจำวัน ภายในครอบครัวก็มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์คอมพิวเตอร์

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

       คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบอัตโนมัติขึ้น  เช่น   เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา  ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้น  ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ  ในระบบจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจ  ดังนั้นระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการทำงาน  เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด  จองตั๋วเครื่องบิน  เป็นต้น

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย

       เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล  และการใช้ข้อมูลได้ดี  การบริการต่างๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย  ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน  สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์  นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ

       ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การ  เช่น  ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล  ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

       พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์รายงานด้วยคอมพิวเตอร์  การใช้ตารางคำนวณ  และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นต้น

ที่มา  http://www.ds.ru.ac.th/Test1/Aj_palida/E-learning/Unit1/computer_ITunit1.html#บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27/05/49
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31285เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2006 06:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 17:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี