โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อยู่ในเขตสายไหม มีอยู่ด้วยกัน 4 โรงเรียน(ชื่อเหมือนกัน)

1.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มัธยม

2.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2  (เป็นมัธยม)

3. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประถม  ............(โรงเรียนที่ครูจาสอนอยู่ค่ะ)

4. โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

         โรงเรียนของครูจาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร

 

                                 นักเรียนสนุกกับการเีรียนงานบ้าน

 

 

                                          สนุกกับการเรียน

                                                การเลือกซื้ออาหาร

 

บทบาทสมมุติ