พื้นที่พิเศษ (สปพ.)

พื้นที่พิเศษ (สปพ.)
       กระทรวงการคลัง เห็นสมควรประกาศกำหนดให้สำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขต 17 ตำบล ของพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2549 มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 48 ถึง 30 ก.ย. 49 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่ (สปพ.) ในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
อ.นาทวี ได้แก่ ตำบลนาทวี, คลองกวาง, สะท้อน, ปลักหนู, ประกอบ     อ.จะนะ ได้แก่ ตำบลบ้านนา ตลิ่งชัน ป่าซิง     อ.สะบ้าย้อย ได้แก่ ตำบลเปียน, บ้านโหนด, ธารคีรี, ทุ่งพอ, เขาแดง     อ.เทพา ได้แก่ ตำบลเทพา, ท่าม่วง, วังใหญ่ และปากบาง

ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้)  25  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)