เรียนรู้ PBL ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ความประทับใจ ประสบการณ์ ..การเรียนรู้ PBL มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.. <20 ตุลาคม 2552>

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลาประมาณ 09.10 น.

   คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและผู้ประสานงาน รวม 20 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม..วิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL.. ณ ห้องตุมปัง  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • .ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้ความกรุณาสละเวลามากล่าวต้อนรับคณะของเรา
  • ชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รับประทานอาหารว่าง <คัสตาร์ดเค้กแสนอร่อย> แล้วรับฟัง..บรรยายคะ
  • ความเป็นมา แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดย ผศ.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่ครูเป็นศูนย์กลางเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีหลายวิธี แต่เน้นวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL ซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาพื้นฐานที่มีผู้เรียนจำนวนมาก<ภาษาอังกฤษ> รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการสอนด้วย 
  • เทคนิค 7 ขั้นตอนของ PBL และการฝึกปฏิบัติ  โดยคุณกรมาศ สงวนไทร หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการและทีมงาน  ซึ่งนอกจากอธิบาย 7 ขั้นตอนให้พวกเราได้รับทราบแล้ว มีตัวอย่างโจทย์ปัญหาเรื่อง "ต้อยติ่ง" ให้ฝึกปฏิบัติ ทำให้คณาจารย์มีความเข้าใจ 7 ขั้นตอนมากขึ้น รวมทั้งบทบาทของผู้สอน บทบาทของประธาน เลขาและสมาชิกกลุ่ม ซึ่งในระหว่างการฝึกปฏิบัติท่านวิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ บรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนานมาก
  • ชมวีดิทัศน์สรุป 7 ขั้นตอนของ PBL
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวขอบคุณวิทยากร
  • คณบดีมอบของที่ระลึกสำหรับวิทยากร < สินค้า OTOP ปัตตานี> 
  • ส่วนการแลกเปลี่ยน / ซักถามคำถามต่าง ๆ มีเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาคะ
  • จากนั้น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

   ขอขอบคุณ  วิทยากรทั้งสองท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณ  คุณอ๊อด..นันทวัฒน์  ฟองมณี  คุณนุช..พณิชา โสพรรณรัตน์  คุณปริมประภา  เขมะกะและเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมวิชาการทุกท่าน. ที่ช่วยประสานงานให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นที่ประทับใจของทีมงาน มรย. ทุกคนเป็นอย่างมาก ๆ คะ

************************** 

หมายเลขบันทึก: 307792เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2009 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 21:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

ขอขอบคุณ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาทุกท่าน

ทางทีมงานส่วนส่งเสริมวิชาการ รู้สึกยินดี ประทับใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยงาน ทุกท่านค่ะ

โอกาสต่อไป พวกเราชาว มรย. คงไปรบกวนได้อีกนะคะ

สวัสดีครับ

ยังไงผมและทีมงาน PBL ยินดีให้ความร่วมมือเสมอครับ...

 

สวัสดีน้องพี่ชาวไทย...อ๊อดคุง (มวล.)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี