GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทรายดูดจำลอง

ชื่อกิจกรรม  ทรายดูดจำลอง

วัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาการพฤติกรรมของสารผสมที่แสดงสมบัติเป็นทั้งของแข็งและของเหลว

เวลา                            15  นาที

อุปกรณ์            แป้งข้าวโพด  น้ำ  สีผสมอาหาร

วิธีการทำกิจกรรม

1.  น้ำแป้งข้าวโพด น้ำ ผสมและคนให้เข้ากันจนมีความหนืดพอสมควร

2.  หยดสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้เกิดความสวยงาม

3.  ลองกวนของผสมด้วยนิ้วช้าๆ  เร็วๆ  สังเกตพฤติกรรมที่ของผสมออกแรงกระทำบันทึกผลการสังเกต

ผลการทำกิจกรรม

การทดลอง

ผลการสังเกต

กวนของผสมด้วยนิ้วช้าๆ

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

กวนของผสมด้วยนิ้วเร็วๆ

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

สรุปผลการทำกิจกรรม

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

มโนทัศน์ในการทำกิจกรรม

อนุภาคของแป้งข้าวโพดเปรียบเสมือนเม็ดทรายขนาดเล็ก

ที่แสดงสถานะเป็นของเหลวและของแข็ง เมื่อมัน้ำหนักกดทับบน

ของผสม (แป้งข้าวโพดกับน้ำ) ถ้าว่างนิ่งๆ ของผสมจะแสดง

สถานะเป็นของเหลว ทำให้วัตถุนั้นๆ ค่อยๆจมลง แต่เมื่อมัน้ำหนัก

กดทับบนของผสมแบบผ่านไปอย่างรวดเร็ว ของผสมจะแสดง

สถานะเป็นของแข็งออกแรงต้านไม่ให้วัตถุนั้นจมลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 306312
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 11
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (11)

ขอบคุณที่ให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเนหือจากสิ่งที่เรียนมา

กิจกรรมนี้ลองไปสอนเด็กนักเรียน นักเรียนสนใจมากเลย

เป็นกิจกรรมที่ดี มองเห็นชัดเจน นำไปใช้สอนนักเรียนนักเรียนสนใจมาก

เป็นกิจกรรมที่ดีทำได้ง่าย น่าสนใจ

เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวอนุภาคของของแข็ง ได้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก

ขอบคุณที่แนะนำกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมประจำบทเรียน

เด็กนักเรียนท่ีโรงเรียนเคยทำแล้วสนุกมาก และทำกิจกรรมท่ีคล้ายกับกิจกรรมทรายดูดแต่เด็กๆเรียกชื่อว่า พลังแป้ง คือใช้ค้อนทุบลงบนแป้งท่ีผสมนำ้จนมีความหนืดมากแล้วใช้ค้อนทุบ

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากจะนำไปทดลองให้เด็กร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ

ดิฉันได้สอนเนื้อหาอนุภาคของสารในปีนี้ ดิฉันจะนำกิจกรรมการทดลองนี้ให้นักเรียนทำ เพราะเห็นครูบางท่านทำแล้วนักเรียนสนุกมีความสุข

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากจะนำไปทดลองให้เด็กร่วมกิจกรรมด้วยขอบคุณที่แนะนำกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมประจำบทเรียน