วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 4. อย่าเน้นผิดที่

• ผมสังเกตว่า KM ในหน่วยราชการหลายแห่งเน้นผิดที่
• คือไปเน้นที่ Capture   เน้น “ตักน้ำใส่ตุ่ม” (คำของอดีตอธิบดีและรองปลัดกระทรวง ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ)   น้ำคือความรู้    ตุ่มคือคอมพิวเตอร์    แล้วเอา “น้ำในตุ่ม” มาอวดกัน   เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน
• ปัญหาก็คือ คนในหน่วยงานยังอยู่ในสภาพ “ใจไม่เปิด”   การ capture ความรู้ จึงยากมาก    ทำแบบแกนๆ เพราะถูกบังคับ   จึงไม่มี “น้ำในตุ่ม”  มีแต่ตุ่มแห้ง    หรือถ้าจะมี ก็เป็นความรู้จากตำรา    คัดลอกเอามา    ไม่ใช่ความรู้จากการปฏิบัติ หรือจากตัวคน    นี่คือสภาพในหน่วยราชการหลายแห่งในขณะนี้
• ในช่วงเริ่มต้น ต้องเน้น Connect    คือเชื่อมโยงคน   ให้คนได้ ลปรร.   เอาเคล็ดลับในการทำงานจนประสบความสำเร็จ และตนเอง (และเพื่อนร่วมงาน) ภาคภูมิใจ มาเล่าว่าตน (กลุ่มตน) มีวิธีทำอย่างไร จึงเกิดผลสำเร็จนั้น    เน้น “อย่างไร” (how to)   ซึ่งมี “ความรู้ปฏิบัติ” อยู่ในเรื่องเล่านั้น   จะเกิดบรรยากาศใหม่ในที่ทำงาน ที่คนเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
• KM ใด ไม่เห็นบรรยากาศใหม่นี้ ให้สงสัยว่ากำลังทำผิดทาง
• จาก Connect ก็จะได้ Capture เป็นผลพลอยได้   แต่ต้องเอา Connect นำ    เอา Capture ตาม   ให้ Capture รับใช้ Connect    ไม่ใช่ Connect รับใช้ Capture
• เมื่อทำไประยะหนึ่ง ก็หาสมดุลระหว่าง Connect กับ Capture เอาเอง

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1     วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 2

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 3

วิจารณ์ พานิช
๒๒ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)