ศัพท์ทางการเมืองที่ควรรู้

รัฐประหาร คืออะไร รู้รึเปล่า

รัฐประหารคือการยึดอำนาจแล้วเปลี่ยนผู้นำประเทศแต่ไม่เปลี่ยนระบอบการปกครอง

ปฏิวัติ แตกต่างจากรัฐประหารอย่างไร

ปฏิวัติ คือการยึดอำนาจแล้วเปลี่ยนทั้งระบอบการปกครองและผู้นำประเทศ