ผลงานดีเด่น 2552


ไชโย!... ไชโย!... ไชโย!...หนูได้เหรียญทอง ระดับชาติ

ผลงานดีเด่นของนักเรียน
โรงเรียนบ้านปางป้อม สพท.พะเยา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2552

เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน มหกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2552 ...
สำหรับ สพท.พะเยา เขต 2 ได้ทำการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตการศึกษาเสร็จแล้ว  

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่ 1 (เหรียญทอง)และได้สิทธิเป็นตัวแทน สพท.พะเยา เขต 2 
ไปแข่งขันระดับภาคเหนือที่ จ.นครสวรรค์ 7 รายการ ดังนี้

 1. การวาดภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1
 2. การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1
 3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
 4. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์เพื่อการศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
 5. การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ช่วงชั้นที่ 2
 6. การแข่งขันเต้นแอโรบิคทีมชาย ระดับประถมศึกษา
 7. การแข่งขันเต้นแอโรบิคทีมหญิง ระดับประถมศึกษา

ส่วนรายการที่ไม่ได้สิทธิเป็นตัวแทน แต่ได้รางวัลด้วย  คือ

  1. รางวัลยอดเยี่ยมที่ 2 การสร้างเวปไซท์ ช่วงชั้นที่ 2 (พลาดเป็นตัวแทนแบบฉิวเฉียด)
  2. รางวัลยอดเยี่ยมที่ 2 การสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2

  3. รางวัลดีเด่น การสร้างกราฟิกคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2

...ทีมงานสร้างสรรค์...

1.  การวาดภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 1

 • เด็กหญิงวิลีณญา  แก้วมาเมือง "น้องลิน" ชั้น ป.3
 • เด็กหญิงศิริวรรณ  กุสาวดี  "น้องแบม" ชั้น ป.3
 • เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน  "น้องเกียว" ชั้น ป.3
 • นายอรุณ  ร่มแก้ว  ครูผู้สอน

2.  การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1  โดย

 • เด็กชายพิรุฬห์  พันเดช  "น้องฟลุ๊ค" ชั้น ป.3
 • เด็กหญิงศิริวรรณ  กุสาวดี  "น้องแบม" ชั้น ป.3
 • เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน  "น้องเกียว" ชั้น ป.3
 • นายอรุณ  ร่มแก้ว  ครูผู้สอน

3.  การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2  โดย

 • เด็กชายชี เซียง  โฮ "น้องเบส" ชั้น ป.6
 • เด็กหญิงนลพรรณ  หลายแห่ง "น้องแพร" ชั้น ป.6
 • เด็กหญิงอัครภิญญา  สังข์ยัง "น้องจอย" ชั้น ป.6
 • นายอรุณ  ร่มแก้ว  ครูผู้สอน

4.  การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์เพื่อการศึกษา  โดย

 • เด็กชายธนดล  เวียงลอ "น้องเอ" ชั้น ป.5
 • เด็กหญิงสุปรียา  ยาวิละ "น้องบุ๋ม" ชั้น ป.4
 • เด็กหญิงรัชนีพร  บุญปั๋น "น้องแพม" ชั้น ป.5
 • นายอรุณ  ร่มแก้ว  ครูผู้สอน

5.  การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ช่วงชั้นที่ 2

 • เด็กชายนพรัตน์  ไชยเมืองคน
 • เด็กชายสราวุธ  ไชยรัตน์
 • เด็กชายวันสยาม  พันธุระ
 • นายภิรมย์  สุขใสบูลย์  ครูผู้สอน

6.  การแข่งขันเต้นแอโรบิคทีมชาย  15  คน  ระดับประถมศึกษา

 • นายอรุณ  ร่มแก้ว  ครูผู้สอน

7.  การแข่งขันเต้นแอโรบิคทีมหญิง  15  คน  ระดับประถมศึกษา

 • นายอรุณ  ร่มแก้ว  ครูผู้สอน

 ผลการแข่งขันระดับภาค (ภาคเหนือ) ที่ จ.นครสวรรค์ 15-17 ธันวาคม 2552  4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  ดังนี้.......

 1. การวาดภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1
  รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1
  (ได้สิทธิเป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ที่อิมแพค เมืองทองธานี วันที่  18-20  เมษายน  2553)
 2. การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 1
  รางวัลเหรียญทอง
 3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
  รางวัลเหรียญเงิน
 4. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์เพื่อการศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
  รางวัลเหรียญเงิน
 5. การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ช่วงชั้นที่ 2
  รางวัลเหรียญทอง
 6. การแข่งขันเต้นแอโรบิคทีมชาย ระดับประถมศึกษา
  รางวัลเหรียญทอง
 7. การแข่งขันเต้นแอโรบิคทีมหญิง ระดับประถมศึกษา
  รางวัลเหรียญเงิน

ผลการแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ระหว่างวันที่ 18-21 เม.ย.53 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คและการประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

น่าเสียดาย...
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น...
8 เมษายน 53 ทีมงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ช่วงชั้น 1 ป่วยอีสุกอีใส พร้อมกัน 2 คน(หัวหน้าทีมและรองฯ) พวกเราหยุดการฝึกซ้อมทันที แต่ครูยังแอบหวังว่าเด็กๆ จะหายทัน...
10 เม.ย. 53 ลุงรุน ป่วย เข้า รพ.เชียงคำ (เศร้าเลยเรา)...
12-15 เม.ย. 53 เด็กๆ หายป่วย ยังคงเหลืออาการเฉพาะ แผลอีสุกอีใส (สบายใจขึ้น)
16 เม.ย. 53 หัวหน้าทีมป่วยรอบ 2... (ชะตากลั่นแกล้ง เศร้า+เครียด)
16 เม.ย. 53 เวลา 17.00 น. พวกเราออกเดินทาง มุ่งสู่ กทม. โดยไม่มีหัวหน้าทีม
18 เม.ย. 53 เข้าแข่งขัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ผลการแข่งขันระดับชาติ เหรียญทอง อันดับ 2ด้วยคะแนน 87 คะแนน

 

 

  

เมื่อเด็กๆ ได้รับหลายรางวัล...........

และแล้ว  วันครู 16 มกราคม 53  ลุงรุนก็เลยได้รับรางวัลบ้าง......

  1. รางวัลครู กอท.ดีเด่น สพท.พะเยา2 ...จากนายอำเภอจุน

  2. รางวัลครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีเด่น สพท.2 ...จาก ผอ.สพท.พะเยา2

 <p style="text-align: center;">เชิญคลิก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
คำสอนดีดี เครื่องประดับกายของคนดี
O-NET แล้วได้อะไร?
โรงเรียนบ้านปางป้อม
ผลงานดีเด่น 2551
ผลงานดีเด่น 2552
ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2554
ผลงานดีเด่น 2555

การอบรมการบูรณาการ ICT รุ่นที่ 1/2553
การอบรมการบูรณาการ ICT รุ่นที่ 2/2553
การอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 53
การอบรมแม่ไม้มวยไทยและกีฬาพื้นบ้าน 53
การอบรมการทำโครงงานบูรณาการ ICT 53
การอบรมการจัดการความรู้ Gotoknow.org 53
การอบรมการใช้ ICT เพื่อการสอน 55
การอบรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ 55
</p><div style="margin: auto; width: 460px; visibility: visible;">

</div>

หมายเลขบันทึก: 303101เขียนเมื่อ 4 ตุลาคม 2009 10:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

คุณภาพเยี่ยม ของคุณครูค่ะ

ครูอ้อยมาเยี่ยมค่ะ

มาเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะ

 

1.

ครูอ้อย แซ่เฮ

เมื่อ ส. 10 ต.ค. 2552 @ 13:59

#1601447 [ ลบ ]

คุณภาพเยี่ยม ของคุณครูค่ะ

ครูอ้อยมาเยี่ยมค่ะ

....................................

2.

ครูอรวรรณ

เมื่อ ส. 10 ต.ค. 2552 @ 18:04

#1601759 [ ลบ ]

มาเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะ

.....................................................

หวัดดีครับ ครูอ้อย + ครูอรวรรณ

ขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมเยือน

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันครับ

4.

P
ครูแป๋ม
เมื่อ จ. 30 พ.ย. 2552 @ 01:58
#1705306 [ ลบ ]

สวัสดีค่ะ

 • เด็กที่นี่เก่งและฉลาดได้ เพราะมีคุณครูที่ดีเช่นนี้นี่เอง..
 • ยอดเยี่ยมค่ะ ขอชมเชย...

สวัสดีคร้าฟฟฟ ครูแป๋ม
ขอขอบคุณมากครับ ที่มาให้กำลังใจ...

ตุณครูเก่งจังค่ะ

ลูกศิษย์ได้รางวัลเพียบ

สวัสดีปีใหม่ครับ...ลุงรุน

...คนคอน

อยากเห็นผลงานของเด็กจังเลยคะ

8. ครูพะเยา ... [IP: 119.42.101.121]...เมื่อ ศ. 29 ม.ค. 2553 @ 12:22...#1826235 [ ลบ ]

อยากเห็นผลงานของเด็กจังเลยคะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

สวัสดีครับ คุณครูพะเยา

อ๋อ! ได้เลยคร้าฟฟฟ...ด้วยความยินดี...

อันที่จริงลุงรุน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สพท.พะเยา2 หลายครั้ง

ได้แจกแผ่นซีดีCAI และผลงานนักเรียน นำผลงานนักเรียนไปโชว์ และนำนักเรียนไปสาธิตด้วย ...

ครั้งล่าสุดก็นำไปโชว์ที่งานวันครู 16 มกราคม 53 ที่ รร.ปงรัชฎาภิเษก ครับ

ลุงรุนอยากนำไฟล์ผลงานนักเรียนขึ้นบล็อค(Gotoknow) แต่ไฟล์ชิ้นงานใหญ่เกินไป

คงต้องรอให้ Gotoknow อนุญาตให้โหลดไฟล์ใหญ่ๆ ได้ก่อนนะครับ

แต่ถ้าคุณครูพะเยา ต้องการสื่อ CAI หรือ ผลงานนักเรียน รร.บ้านปางป้อม ติดต่อได้ที่หน่วยศึกษานิเทศ สพท.พะเยา2

และพวกเรายินดี ดีใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ถ้าท่านจะมาเยี่ยมเยือนที่ รร.บ้านปางป้อม และช่วยนำผลงานครู+นักเรียนไปเผยแพร่ ครับ

ยินดีกับความสำเร็จด้วยนะครับคุณพ่อ!!อิอิ

เม้นไรดีนะ..................สุขภาพแข็งแรงน้า บอกแม่ด้วย

บายๆ^^

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทาย และมาเป็นกำลังใจด้วยช่อดอกไม้สวย ๆ ค่ะ

10.

บุษรา เมื่อ พฤ. 04 มี.ค. 2553 @ 21:29 #1889609 [ ลบ ]

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย และมาเป็นกำลังใจด้วยช่อดอกไม้สวย ๆ ค่ะ

........................................................................................

สวัสดีคร้าฟฟฟ คุณนก-บุษบา

ลุงรุนขอขอบคุณ คุณนก มากๆ นะคร้าฟฟฟ และขอเป็นกำลังใจให้คุณนกเช่นกันนะครับ

...สร้างสรรค์เพื่อมวลประชา นี่คืออุดมการณ์ของเรา...

ซ้อมหนักไหมค่ะ กว่าจะมาถึงวันนี้ เห็นถึงความตั้งใจของครูแล้ว ชื่นชมค่ะ

ไปแข่งระดับประเทศเมื่อไหร่ค่ะ เตรียมตัวพร้อมหรือยัง ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สวัสดีครับ  คุณครูพะเยา

พวกเราชาวชุมนุมคอมพิวเตอร์ปางป้อม ฝึกซ้อมเวลา 15.00 น. - 17.30 น. ของทุกวันราชการ  และเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ของทุกวันหยุด  ฝึกซ้อมตลอดปีการศึกษาครับ

จะไปแข่งขันระดับประเทศ 18-20 เมษายน 2553 ที่เมืองทองธานี และตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วครับ

ขอขอบคุณ คุณครูพะเยาที่มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพวกเรานะครับ......

 

ตั้งแต่จำความได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเห็น พ่อทั้งตั้งใจและพยายามเติมความรู้ให้กับเด็กๆมาโดยตลอด ไม่ว่าจะด้านทักษะหรือกีฬา

ปัญหาก็เยอะ...

เหนื่อยบ้าง...

ท้อก็มาก...

แต่ก็เห็นพ่อลุกขึ้นมาสู้ใหม่ทุกครั้ง เมื่อผลลัพของความตั้งใจออกมา คือเห็นพ่อยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขพร้อมกับคำว่า

"พ่อทำได้จ๋า พ่อทำสำเร็จ"

พวกเด็กๆที่กำลังดีใจยิ้มจนหน้าบาน นั้นแหละคือ ผลตอบแทนคือรางวัลที่อยากได้ของพ่อหล่ะ

สร้างสรรสิ่งดีๆให้กับเด็กๆคืองานของพ่อนี่

ทำแล้วมีความสุขก็ทำต่อไปนะพ่อนะ

จ๋ารักพ่อกะแม่นะ

อูยยยยย...คอมเม้นท์ 14 เม้นท์ซะเขิลลลเลย

ยังจำได้นะจ๊ะว่า...เมื่อหลายปีก่อน สมัยรุ่น"จ๋า"เป็นศิษย์ของครูลุงรุน...พวกเธอเป็นนักวอลเลย์บอลทีมหญิงที่ไร้เทียมทาน

ไปแข่งขันระดับกลุ่ม อำเภอ จังหวัด และระดับภาคเหนือด้วย...

ส่วนทีมนักตะกร้อชาย ก็ไม่น้อยหน้า เป็นถึงแชมป์ภาคเหนือ ได้ไปแข่งระดับประเทศด้วยยย....

พวกเธอเก่งจ้าาา...น่าภูมิใจ...

แต่เดี๋ยวนี้ ลุงรุนซ้อมกีฬาไม่ไหวแล้วววว...เหนื่อยยยย...แก่แล้วววก็งี้หละน่ะ...อิอิๆๆ

ก็เลยเปลี่ยนวิถี มาเป็นโค้ช คอมพิวเตอร์แทน...

ขอบใจมากน่ะ ที่ติดตามมาคอมเม้นท์ ให้กำลังใจ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท