เล่าประสบการณ์การทำวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษา


สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษา

          วันนี้ข้าพเจ้าขอนำเรื่องการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโท เอกพลศึกษามหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาเล่าสู่กันฟัง

          สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา  2546  มีผลของการศึกษาที่สามารถนำเสนอได้ดังนี้  คือ
          ผลของการศึกษาสภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา  2546 ในภาพรวม  พบว่า  ครูพลศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  จำนวน  164  คน  ครูพลศึกษาชาย  124  คน คิดเป็นร้อยละ  75.60  ครูพลศึกษาหญิง  จำนวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.40 ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี  จำนวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.30 ประสบการณ์ในการสอนระหว่าง  10 – 20 ปี    จำนวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.40  ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่  21 ปีขึ้นไป  จำนวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.20 มีข้อค้นพบในแต่ละด้านดังนี้
          1.  สภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูพลศึกษาโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  ปีการศึกษา  2546  พบว่า 
               1.1  ครูพลศึกษาเพศชาย  อยู่ในระดับ  ใช่   ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน  คือ 
                      1.1.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  65.87 
                      1.1.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.47  1.1.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.95
1.1.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
65.08        
               1.2  ครูพลศึกษาเพศหญิง  อยู่ในระดับ  ใช่   ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน  คือ  
                      1.2.1    ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  71.40 
                      1.2.2    ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.75 
                      1.2.3    ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.57
และอยู่ในระดับ  ไม่ใช่  คือ
                      1.2.4    ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
51.00
                1.3  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า  10  ปี  อยู่ในระดับ  ใช่   ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ 
                       1.3.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  67.62 
                       1.3.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.57 
                       1.3.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.55
                       1.3.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.55
               1.4  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง  10  -  20  ปี  อยู่ในระดับ  ใช่       ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ 
                       1.4.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  65.60 
                       1.4.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.41 
                       1.4.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.99
                       1.4.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 82.99
               1.5  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่  21  ปี  ขึ้นไป  อยู่ในระดับ  ใช่        ในสภาพการทำวิจัยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือ 
                       1.5.1   ด้านความรู้และทัศนคติของครู  คิดเป็นร้อยละ  68.35  
                       1.5.2   ด้านวิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.06
                       1.5.3   ด้านอุปสรรคของการทำวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.03
                       1.5.4   ด้านการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 56.22

ยังมีต่อแล้วจะมานำเสนอต่อในโอกาสหน้าครับผม

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 30068เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2006 23:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 12:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ คุณพิทักษ์

          เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมาก  อยากศึกษางานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูพลศึกษา ของ สพท.นม.1   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ส่งงานวิจัยฉบับเต็มทาง E-mail : sweet2549@hotmail.com  จะเป็นพระคุณยิ่ง

          ขอขอบคุณล่วงหน้า

                                              วิไล  วัชรพิชัย

 

 

สวัสดีเพื่อนฝูง ไม่เจอกันเลย ก้าวหน้าขึ้นเยอะ ครูสมัยใหม่หยุดนิ่ง คงไม่ทันเพื่อนๆ ยังไงขอคำแนะนำบ้าง คิดถึงเพื่อน พช.ทุกคนเลย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี