สถานที่ติดต่อและการเดินทาง

สถานที่ติดต่อ,การเดินทาง

สถานที่ติดต่อและการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
สำนักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77210

การเดินทาง

 

รถยนต์
 

สามารถเดินทางสายกรุงเทพฯ – ภาคใต้ จะผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกอำเภอ มีเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ป่า ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากถนนเพชรเกษมประมาณหลักกิโลเมตรที่ 320 เป็นเส้นทางเข้าสู่บ้านนิคมเดินบันได เป็นเส้นทางลาดยางประมาณ 15 กิโลเมตร ต่อจากนั้นเป็นทางลูกรัง สามารถเดินได้หลายเส้นทาง ใช้ได้ดีในช่วงแล้ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทยานแห่งชาติกุยบุรีความเห็น (0)