สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย: เพื่อก้าวไปสู่ Creative Economy”


ด้วยนักศึกษาโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงจะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย: เพื่อก้าวไปสู่ Creative Economy” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย: เพื่อก้าวไปสู่ Creative Economy”

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*********************************

ด้วยนักศึกษาโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงจะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย: เพื่อก้าวไปสู่ Creative Economy” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552

08.30-09.00 น.                    - ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.                    - พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ

                                         ประธานในพิธีและกล่าวปาฏกฐา

                                         นายอลงกรณ์ พลบุตร

                                          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

                                         กล่าวรายงานการสัมมนา

                                         รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                        - การดำเนินการสัมมนา โดย            

                                        ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์                

                                        ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

                                       ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

                                       ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ   

 

                                            สถานที่

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*****************************

แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย: เพื่อก้าวสู่ Creative Economy”

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

 

1.  ชื่อ-นามสกุล                                                                                                   ตำแหน่ง                                               

     ชื่อ-ที่อยู่ สถานประกอบการ/สถานที่ทำงาน                                                                                                              

                                                                                                                                                                                               

      หมายเลขโทรศัพท์                                                        โทรสาร                                                                                

      E-mail address                                                                                                                                                              

2.  ชื่อ-นามสกุล                                                                                                   ตำแหน่ง                                               

     ชื่อ-ที่อยู่ สถานประกอบการ/สถานที่ทำงาน                                                                                                              

                                                                                                                                                                                               

      หมายเลขโทรศัพท์                                                        โทรสาร                                                                                

      E-mail address                                                                                                                                                              

 

หมายเหตุ             กรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552

ทางหมายเลขโทรสาร 0-2244-8907, 0-2160-1440

หรือ E-Mail : LEKUNION@YAHOO.COM

โทรศัพท์  0-2241-8527 ติดต่อ คุณจารึก, คุณจิราภรณ์

หมายเลขบันทึก: 300453เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2009 16:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 22:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี