การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายบุคล (PORT FOLIO)

kanitta
การประเมินผลงานแบบใหม่ของกพ.

แผนการปฏิบัติราชการรายบุคล(Port Folio)

ส่วนที่ 1

ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป  (ตามแนวทางของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ และ ก.พ. กำหนด)

ส่วนที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) (ตามแนวทางของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ และ ก.พ. กำหนด)

ส่วนที่ 3

คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ส่วนที่ 4

แบบบรรยายลักษณะงาน (ตัวชี้วัดหลักตาม Job Description)

ส่วนที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 6

แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 7

แบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 8

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 9

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 10

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 11

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ตามแบบ ก.พ.)

ส่วนที่ 12

ภาคผนวก (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการจัดทำ

1 ทำส่วนที่ 1 ง่านเหมือน อวช.

2 ส่วนที่ 2 เอาJS กพ.มาวางเลย

3  ส่วนที่ 3 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ทุกท่าน ครอบคลุมทุกงานที่รับผิดชอบ

4 ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ต้องจัดทำ  เครือข่ายรังสีสระแก้วได้มีการประชุม ร่วมกันจัดทำทั้งจังหวัด และให้แต่ละแห่งนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ รพ.ของตน  การจัดทำJD ตาม JSของกพ.โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

      1  งานหลัก ของแต่ละด้าน

      2 วัตถุประสงค์ ของงานตาม KRA หลังคำว่าเพื่อ.....(JS)โดยมองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักว่าได้ประโยชน์อะไร

      3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  โดนกำหนดว่าKPI จะต้องเป็นตัววัดงานหลักๆทุกด้านและกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานชัดเจน

           จัดทำจนครบทุกด้าน(ด้านปฏิบัติการ,ด้านการวางแผน,ด้านการประสาน,ด้านบริการ)

ส่วนที่ 5 .....ขอต่อวันหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Radiation

คำสำคัญ (Tags)#port folio

หมายเลขบันทึก: 299938, เขียน: 22 Sep 2009 @ 22:05 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

tongprong
IP: xxx.156.49.111
เขียนเมื่อ 

ดีจัง เพราะมึนไม่รู้จะเริ่มยังไง แบบว่า มัน ..ง่ นะ อ่ะ อะ คนมันแก่แล้วทำไม่เป็นพวกวิชาการ ไม่ค่อยถนัด อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ นะ

nok
IP: xxx.25.128.170
เขียนเมื่อ 

พี่ที่สำนักงานสนใจเรื่องนี้มากค่ะ และต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละส่วน ไม่ทราบว่าจะติดตามอ่านข้อมูลแต่ละส่วนนี้ได้ที่ไหน่คะ อยากจะรบกวนช่วยส่งรายละเอียดให้หน่อย หรือบอกแหล่งที่มาได้ไหมคะ หรือมีวิธีการเข้าไปอ่านได้อย่างไร (ใช้เว็บบล็อคไม่ค่อยเป็นค่ะ

ขอความกรุณาด้วยค่ะ

นก-พช

เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณ tongprong และ nok ที่สนใจ แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ

ตัวอย่าง

(1.1 ) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทำเป็น ตาราง

1 งานหลัก

1.1.1 -ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาด้วยรังสีเอกซ์ และคลื่นเสียงความถี่สูง ได้แก่

- ถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป

- ถ่ายภาพเอกซเรย์พิเศษ

- ถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่

- ตรวจอัลตราซาวด์ทั่วไป

- อัลตราซาวด์ระบบหัวใจ (US/Echo)

- ให้บริการตรวจการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter )

-ควบคุมตรวจสอบการให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(out souce)

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ถูกต้อง รวดเร็ว และผู้ป่วยปลอดภัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-อัตราการเอกซเรย์ผิดคน ผิดวิธี ผิดอวัยวะไม่เกิน ร้อยละ 2

-จำนวนครั้ง ผู้ป่วยที่มีภาวะ แย่ลงขณะรับบริการทางรังสี

-จำนวนครั้งของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สารทึบรังสี

-จำนวนครั้งของการ CPR งานรังสีฯ

ทำแบบนี้จนครบตาม JS ของกพ. ที่เรียกว่า JD ละค่ะ

ส่วนเรื่อง คำสั่งมอบหมายงาน

ต้องจัดทำให้ครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน ใครรับผิดชอบอะไร

อณัญญา
IP: xxx.24.4.21
เขียนเมื่อ 

อยากให้ช่วยยกตัวอย่างของงานธุรการบ้างค่ะ ว่ามีงานหลักอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในจัดทำ Port Folio ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ชาว RT

ชาว RT ที่เข้าร่วมประชุมที่หัวหิน ที่ฝาก mail ไว้ กับสมาคมรังสีการแพทย์แห่ประเทศไทย นั้น

ได้ประสานไปแล้ว ทางสมาคสจะทะยอยส่งข้อมูลการประเมินผลงานให้ภายใน 10 มค.52 กรุณารอสักครู่

ขนิษฐา

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้สมาคมรังสีการแพทย์แห่ประเทศไทยได้ส่งข้อมมูลของการประชุมที่หัวหินแล้ว รบกวนผู้ที่ยังไม่ได้รับ mail แจ้งข่าวด้วย

ศิริวรรณ โอกาศ
IP: xxx.19.87.149
เขียนเมื่อ 

อยากให้ช่วยยกตัวอย่างของงานทันตกรรมสำหรับผู้ช่วยบ้างค่ะ ว่ามีงานหลักอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในจัดทำ Port Folio ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

pornpawit
IP: xxx.47.89.235
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างการเขียนแผนการปฏิบัติงานของพยาบาลแผนก OPD รวมถึงการทำตัวชี้วัด และรายละเอียดอื่นๆที่ควรเขียนลงที่เป็นผลงานและเป็นประวัติที่สมควรได้รับพิจารณา

เขียนเมื่อ 

เรียน ศิริวรรณ โอกาศ

pornpawit

ต้องขอโทษ เป็น RT

แต่จะขอตัวอย่างงานอื่นๆจะลองสอบถามเพื่อนๆแล้วจะนำมาแลกเปลี่ยนแต่ขออนุญาตเจ้าขอก่อนนะคะ

แต่ต้องบอกว่า ตำแหน่ง K? หรือ O? JS กพ.ไม่เหมือนกัน