GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายบุคล (PORT FOLIO)

การประเมินผลงานแบบใหม่ของกพ.

แผนการปฏิบัติราชการรายบุคล(Port Folio)

ส่วนที่ 1

ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป  (ตามแนวทางของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ และ ก.พ. กำหนด)

ส่วนที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) (ตามแนวทางของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ และ ก.พ. กำหนด)

ส่วนที่ 3

คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ส่วนที่ 4

แบบบรรยายลักษณะงาน (ตัวชี้วัดหลักตาม Job Description)

ส่วนที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 6

แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 7

แบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 8

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 9

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 10

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 11

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ตามแบบ ก.พ.)

ส่วนที่ 12

ภาคผนวก (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการจัดทำ

1 ทำส่วนที่ 1 ง่านเหมือน อวช.

2 ส่วนที่ 2 เอาJS กพ.มาวางเลย

3  ส่วนที่ 3 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ทุกท่าน ครอบคลุมทุกงานที่รับผิดชอบ

4 ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ต้องจัดทำ  เครือข่ายรังสีสระแก้วได้มีการประชุม ร่วมกันจัดทำทั้งจังหวัด และให้แต่ละแห่งนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ รพ.ของตน  การจัดทำJD ตาม JSของกพ.โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

      1  งานหลัก ของแต่ละด้าน

      2 วัตถุประสงค์ ของงานตาม KRA หลังคำว่าเพื่อ.....(JS)โดยมองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักว่าได้ประโยชน์อะไร

      3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  โดนกำหนดว่าKPI จะต้องเป็นตัววัดงานหลักๆทุกด้านและกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานชัดเจน

           จัดทำจนครบทุกด้าน(ด้านปฏิบัติการ,ด้านการวางแผน,ด้านการประสาน,ด้านบริการ)

ส่วนที่ 5 .....ขอต่อวันหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): port folio
หมายเลขบันทึก: 299938
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 9
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (9)

ดีจัง เพราะมึนไม่รู้จะเริ่มยังไง แบบว่า มัน ..ง่ นะ อ่ะ อะ คนมันแก่แล้วทำไม่เป็นพวกวิชาการ ไม่ค่อยถนัด อธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ นะ

พี่ที่สำนักงานสนใจเรื่องนี้มากค่ะ และต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละส่วน ไม่ทราบว่าจะติดตามอ่านข้อมูลแต่ละส่วนนี้ได้ที่ไหน่คะ อยากจะรบกวนช่วยส่งรายละเอียดให้หน่อย หรือบอกแหล่งที่มาได้ไหมคะ หรือมีวิธีการเข้าไปอ่านได้อย่างไร (ใช้เว็บบล็อคไม่ค่อยเป็นค่ะ

ขอความกรุณาด้วยค่ะ

นก-พช

ต้องขอบคุณ tongprong และ nok ที่สนใจ แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ

ตัวอย่าง

(1.1 ) ปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทำเป็น ตาราง

1 งานหลัก

1.1.1 -ให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาด้วยรังสีเอกซ์ และคลื่นเสียงความถี่สูง ได้แก่

- ถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป

- ถ่ายภาพเอกซเรย์พิเศษ

- ถ่ายภาพเอกซเรย์เคลื่อนที่

- ตรวจอัลตราซาวด์ทั่วไป

- อัลตราซาวด์ระบบหัวใจ (US/Echo)

- ให้บริการตรวจการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter )

-ควบคุมตรวจสอบการให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(out souce)

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ถูกต้อง รวดเร็ว และผู้ป่วยปลอดภัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-อัตราการเอกซเรย์ผิดคน ผิดวิธี ผิดอวัยวะไม่เกิน ร้อยละ 2

-จำนวนครั้ง ผู้ป่วยที่มีภาวะ แย่ลงขณะรับบริการทางรังสี

-จำนวนครั้งของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้สารทึบรังสี

-จำนวนครั้งของการ CPR งานรังสีฯ

ทำแบบนี้จนครบตาม JS ของกพ. ที่เรียกว่า JD ละค่ะ

ส่วนเรื่อง คำสั่งมอบหมายงาน

ต้องจัดทำให้ครบตามโครงสร้างของหน่วยงาน ใครรับผิดชอบอะไร

อยากให้ช่วยยกตัวอย่างของงานธุรการบ้างค่ะ ว่ามีงานหลักอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในจัดทำ Port Folio ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

เรียน ชาว RT

ชาว RT ที่เข้าร่วมประชุมที่หัวหิน ที่ฝาก mail ไว้ กับสมาคมรังสีการแพทย์แห่ประเทศไทย นั้น

ได้ประสานไปแล้ว ทางสมาคสจะทะยอยส่งข้อมูลการประเมินผลงานให้ภายใน 10 มค.52 กรุณารอสักครู่

ขนิษฐา

ตอนนี้สมาคมรังสีการแพทย์แห่ประเทศไทยได้ส่งข้อมมูลของการประชุมที่หัวหินแล้ว รบกวนผู้ที่ยังไม่ได้รับ mail แจ้งข่าวด้วย

อยากให้ช่วยยกตัวอย่างของงานทันตกรรมสำหรับผู้ช่วยบ้างค่ะ ว่ามีงานหลักอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในจัดทำ Port Folio ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ขอตัวอย่างการเขียนแผนการปฏิบัติงานของพยาบาลแผนก OPD รวมถึงการทำตัวชี้วัด และรายละเอียดอื่นๆที่ควรเขียนลงที่เป็นผลงานและเป็นประวัติที่สมควรได้รับพิจารณา

เรียน ศิริวรรณ โอกาศ

pornpawit

ต้องขอโทษ เป็น RT

แต่จะขอตัวอย่างงานอื่นๆจะลองสอบถามเพื่อนๆแล้วจะนำมาแลกเปลี่ยนแต่ขออนุญาตเจ้าขอก่อนนะคะ

แต่ต้องบอกว่า ตำแหน่ง K? หรือ O? JS กพ.ไม่เหมือนกัน