blog คืออะไร

เป็นเหมือนไดอารี่ออนไลน์ที่บอกเรื่องราวความรู้ต่างๆที่เราต้องการนำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต

blog คืออะไร

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog)   การบันทึกบทความของตัวเองลงบนเว็บไซต์หรืออาจเป็นเหมือนไดอารี่ออนไลน์ที่บอกเรื่องราวความรู้ต่างๆที่เราต้องการนำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการศึกษา การเมือง การกีฬา หรือเรื่องส่วนตัวโดยการเขียนสม่ำเสมอจะทำให้มีผู้อ่านจำนวนมากขึ้น และผู้ที่เข้ามาอ่าน blog ยังสมารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองในบทความนั้นๆได้อีกด้วย

ตัวอย่าง Blog

Blog มีจุดประสงค์คือ แสดงความคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิง กีฬา หรือข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองBlogก็จะคล้ายๆกับการบันทึก "ไดอารี่"แต่ต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถให้ผู้อื่นมาอ่านและมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียนได้ ตัวอย่าง Blog เช่น Blogger , MSN Spaces , TypePad , Storythai , Mblog , Exteen

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเจนตา เรืองทวีปความเห็น (1)

พลอยฟ้า
IP: xxx.157.244.14
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาน่าสนใจดี แต่ขาดสีสันนิดหน่อย