Blog  มีจุดประสงค์คือ  แสดงความคิดเห็นหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิง กีฬา หรือข่าวสารต่างๆของบ้านเมือง Blog ก็จะคล้ายๆกับการบันทึก "ไดอารี่" แต่ต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถให้ผู้อื่นมาอ่านและมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียนได้ ตัวอย่าง Blog เช่น Blogger , MSN Spaces , TypePad , Storythai , Mblog , Exteen