พรรณไม้ในพุทธประวัติ - 21 มะตูม

ณัฐรดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พรรณไม้ที่มีเหตุการณ์สัมพันธ์กับพุทธประวัติ

ครั้งแรกที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์หลังการตรัสรู้ ทรงประทับ ณ นิโครธาราม

เหล่าพระญาติมารับเสด็จ แต่เห็นว่าทรงมีชันษาน้อยกว่า จึงพากันนั่งแอบอยู่ข้างหลัง ต่างส่งพระกุมารมานั่งแถวหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องวันทาพระองค์ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นสู่อากาศ โปรยละอองพระบาทลงมาสู่ เหล่าพระญาติเห็นดังนั้น จึงได้คลายมานะ

เช้าวันหนึ่ง เสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต

ขากลับ ได้เสด็จไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อน ได้ประทับนั่งพักผ่อนกลางวันที่โคนต้นมะตูมหนุ่ม ทันฑปาณิศากยะกำลังเดินชมทิวทัศน์ เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ จึงเข้าไปไต่ถามว่า "พระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไร"

ตรัสตอบว่า

"ผู้มีอายุ บุคคลมีปกติกล่าวอย่างไรจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลก อนึ่ง สัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลาย ผู้ไม่มีความสงสัย ผู้ตัดความคะนองได้ ผู้ปราศจากความทะยานอยากในภพน้อยใหญ่ได้โดยประการใด เรามีปกติกล่าวอย่างนั้น บอกอย่างนั้น โดยประการนั้น"

ม.มู.(แปล) ๑๒/๑๙๙/๒๐๙

............................................................

อ้างอิงเรื่อง และรูป

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ

ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลป์ - ธรรมความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ลูกอะไรค่ะพี่ณัฐรดา ไม่ได้บอกไว้เลย

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ณัฐรดา

แวะมาเรียนรู้พุทธประวัติกับพี่ครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

มาชม

มีเนื้อหาน่าสนใจ ควรเรียนรู้นะครับ

ดูลูกมะตุมสดเขียวจังนะนี่...

เขียนเมื่อ 
  • หาคำอธิบาย "ปักขันทิกาพาธ" ได้แล้วค่ะ คือโรคถ่ายเป็นเลือดค่ะ
  • ขอขอบพระคุณ ในความรู้และข้อมูลที่กรุณาส่งไปให้ครับ
เขียนเมื่อ 

มะตูมผลนี้รูปร่างไม่ยักเหมือนมะตูมที่เคยเห็นค่ะ...

ขอบคุณข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวค่ะ

เขียนเมื่อ 

นำคำตรัสที่ตรัสกับทันฑปาณิศากยะที่โคนต้นมะตูมมาเพิ่มเติมค่ะ

ผมกำลังหาข้อมูลต้นมะตูม เพราะว่าจะปลูกที่บ้านสักต้นไว้กินใบจิ้มน้ำพริกครับ ได้เจอบันทึกนี้ทำให้คิดว่าต้องปลูกให้ได้ครับ ขอบคุณมากครับ