GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Sriwan1

ครูรางวัลเกียรติยศระดับประเทศ สาขาภาษาไทย ปี 45

    ประสบการณ์การใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้โครงส้ราง Mind mapping  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก เป็นการวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนต่ำ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ประสบการณ์
หมายเลขบันทึก: 29808
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)