ติดต่อ

  ติดต่อ

Sriwan1

  ครูรางวัลเกียรติยศระดับประเทศ สาขาภาษาไทย ปี 45  

    ประสบการณ์การใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้โครงส้ราง Mind mapping  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก เป็นการวิจัยในชั้นเรียนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนต่ำ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 29808, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): ประสบการณ์

ความเห็น (0)