ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ไม่ยากเหมือนที่คิด

    ประสบการณ์ในการสอนคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมีเท่าที่ควร เพราะจบการศึกษาปฐมวัย  แต่ใจรักคอมพิวเตอร์  เลยไปสมัครเป็นครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  สอนคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ในระดับอนุบาล 1 ก็จะสอนให้เด็กเปิดปิดเครื่องเป็น  และสามารถใช้เมาส์ได้บ้าง  จะให้เด็กเล่นเกมส์ที่ใช้เมาส์เป็นส่วนมาก  อนุบาล 2  ก็จะสอนโปรแกรมวาดรูป  ในระดับประถมก็จะสอนเนื้อหาที่ง่ายไปหายากแล้วแต่เด็กจะสนใจ  สอนได้ประมาณ 1  ปี ก็สอนเป็นครูอัตราจ้างงบประมาณหลวงได้  จึงได้สอนตรงตามวิชาที่เรียนมา  แต่ก็ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง  หลังจากนั้นจะไม่ค่อยได้สอนคอมพิวเตอร์เด็กเท่าไร  แต่จะรับผิดชอบงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แทน  เช่น ช่วยงานด้านสารสนเทศ  ข้อมูล OBEC ที่เขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2  เป็นเวลา 1  ปี  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน  และคอมพิวเตอร์ไม่ยากเหมือนที่คิด

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kotchakornlogความเห็น (0)