แนะนำแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิชาการ

สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต หรือกำลังหาแหล่งพิมพ์เผยแพร่

ดูรายละเอียดได้

http://gotoknow.org/file/chulee/COMPENDEX2009Journals.pdf 

หรือ http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR
 และ http://www.ei.org/compendex
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)