ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์สอนในชั้นเรียน

ประสบการณ์จริงนะ

      การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  ด้วยเหตุหลายประการเช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อยหรือไม่มีเลย

       นักเรียนใช้เครื่องคอมไม่เป็น

       ครูยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่

      จากการเริ่มเข้ามาประกอบวิชาชีพครู  มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอน CAI  จนสามารถผลิตสื่อได้  เมื่อนำมาสอนในห้องเรียน   นักเรียนรู้สึกตื่นตาตื่นใจ  ไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดคือ นักเรียนม่ความสนใจมากขึ้น ซึ่งตรงกับหลักทฤษฎีที่ว่า สื่อที่ดีคือสื่อที่สามารถจูงใจเด็กได้  จากงานวิจัยที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นได้ผลที่น่าพอใจ  ปัจจุบันได้ใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส  ฝึกนักเรียนชั้นป.4-ป.6 ผลที่ได้นักเรียนสามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้  และเมื่อให้งานเพิ่มเพื่อสร้างเสริมทักษะทำให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาอื่นได้อย่างมีความสุข  ในอนาคตจะนำคอมพิวเตอร์มาใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4  และหวังว่าจะแก้การเบื่อเรียนของนักเรียนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูทองหล่อ ห่อทองความเห็น (0)