สิ่งที่ได้รับจากการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ได้รับประโยชน์จากการเรียนรายวิชานี้อย่างมากครับ ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนางานได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     สิ่งที่กระผมคาดหวังจากการเรียนรายวิชานี้  คือ  อยากทราบแนวคิด  วิธีการคิด   หลักการและทฤษฎีต่างที่ใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ  ทำนำมาสร้างสรรค์ให้ CAI  มีความน่าสนใจ  การออกแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่ดี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน

       ท่านอาจารย์เตรียมการสอนเป็นอย่างดี  เป็นระบบ  มีการวางแผน ในตารางนัดหมายกันอย่างชัดเจน  ตลอดจน สื่อและสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้   และให้ความรู้และแนวทางใหม่ ๆ   เป็นวิธีการสอนที่ทันสมัย  นอกจากนั้น ยังได้แนวคิด และหลักการออกแบบ CAI  ซึ่งนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา CAI ของข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี   โดยรวมแล้ว  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนนั้น  มีประโยชน์มากครับ   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียน

      สำหรับกระผมแล้ว คิดว่าเพียงพอครับ  เหมาะสมกับระยะเวลาที่มีในการเรียนการสอน  หรือหากมีบางอย่างที่ยังไม่ได้รับ ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากแหล่งความรู้  ที่อาจารย์ได้แนะนำสำหรับค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึ่งกระผมเองสามารถไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ในภายหลัง   ที่สำคัญหากวิชานี้ถูกจัดให้เรียนในเทอม ก่อนหน้าจะทำ IS  กัน จะดีมากๆ เลยครับ  เพราะจะสามารถ สิ่งช่วย และเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น สำหรับ พวกเรา 

สิ่งที่จะนำไปใช้ได้จากการเรียน

   สิ่งที่จะนำไปใช้ได้จากการเรียนในรายวิชานี้  คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ในการออกแบบ CAI  กระบวนการออกแบบและพัฒนา CAI      ท่านอาจารย์ได้แนะนำ  และการสร้างความน่าสนใจให้กับ CAI   การวาดการ์ตูนประกอบบทเรียนด้วยตนเอง   การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน  ได้เรียนรู้ ว่าควรคำนึงถึงความเหมาะสมในการพัฒนาบทเรียนฯให้เหมาะกับวัย ของผู้เรียนในแต่ละวัย  และในแต่ละระดับความรู้  ว่าควรมีรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะกับผู้เรียน เพื่อให้ได้มาซึ้งงานที่มีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์ทั้งงต่อผู้เรียนและผู้สอน    //  ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายนพพันธ์ มีพยุง V3

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29770, เขียน: 20 May 2006 @ 14:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)