เริ่มรู้จัก BLOG

Blog

       จากการที่ได้เรียนรู้เรื่องของ Blog ข้าพเจ้าได้รู้ถึงความหมายของ Blog ว่ามีความหมายอย่างไร และรวมไปถึงประโยชน์ต่างๆของการใช้ Blog ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าค้นหา Blogเป็นเว็บที่ใครๆก็เข้าไปอ่านเรื่องที่คนเขียนเรื่องต่างๆเอาไว้ได้ของแต่ละคน โดยมากก็จะอัพเดตกันได้ทุกวัน และ Blog มักจะสะท้อนบุคลิกส่วนตัวของเจ้าของ Blog ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสภณิก พรหมตีบความเห็น (0)