ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเรียนการสอน

สคูลเน็ต

ได้สมัครเข้าโครงการSchool net  ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนประถมศึกษา

โดยการให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ ในทุกวันพฤหัสบดี  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนงค์(แม่สอด)ความเห็น (0)