Self AAR 9

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการ"กลับบ้านสานประโยชน์"

          แม้เพียงสัปดาห์แรกของ เดือนพฤษภาคม สัปดาห์เดียว ก็มีเรื่องดีดีที่น่าบันทึก

          ก่อนที่จะระเหยหายไปจากความทรงจำ  ดิฉันต้องรีบเขียนบันทึกเก็บไว้พร้อมภาพประกอบ

          วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม (วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการด้วยนะ : วันฉัตรมงคล) คณะสหเวชศาสตร์ โดยภาควิชากายภาพบำบัด  ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "กลับบ้านสานประโยชน์" ที่ ผศ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของคณะสหเวชศาสตร์ (ภาพล่าง) ได้ทุนสนับสนุนจาก สกอ. มาดำเนินการ

          โดย อ.ดา ผู้ริเริ่มคนสำคัญ ทั้งจัดแจงรูปแบบของกิจกรรม และขวนขวายเฟ้นหาวิทยากรคนไทยในต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกายภาพบำบัด (สาขาที่ อ.ดา ถนัด) ได้มาถึง 3 ท่าน  ท่านแรก ที่มาร่วมในกิจกรรมแรกของโครงการ คือ ดร. วิทยา  เมธิยา ในการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยกับนักวิจัยไทยในต่างประเทศ

 

          ภาพบน เป็นภาพหมู่ ถ่ายเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน หลังจากช่วงเช้าที่เรา (คณาจารย์ทุกสาขาไม่เฉพาะ สาขากายภาพบำบัด) มาร่วมเสวนา และแลกเปลี่ยน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และนโยบายด้านการวิจัย ของคณะสหเวชศาสตร์ กับท่านวิทยากร

          สิ่งที่ได้เกินคาด คือ คณาจารย์เกิดความรู้สึกร่วมจากใจสั่งมา ไม่ใช่ นายสั่งมา ว่า เราคณาจารย์ทั้ง 4 สาขา จะร่วมกันทำ Journal Club ถ้าเป็นไปได้ก็สัปดาห์ละครั้ง ถ้าหนักเกินไปก็อาจขยับให้หลวมหน่อย  แต่ที่แน่ๆ กิจกรรมนี้ทุกคนอยากให้เกิด เพราะเริ่มเห็นแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกันแบบสหสาขา ทั้งนี้ อ.ดร.ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รับลูกทันที (ทั้งที่กำลังท้อง กำลังไส้ ไม่เคยบ่นสักคำ)

          ภาพบน เป็นภาพท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร ให้เกียรติแก่คณะสหเวชฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด วันจันทร์ 1 พฤษภาคม  สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมจากต่างสถาบัน ก็จะได้ทราบว่า เราไม่ได้ทำเล่นๆ นะ เราจริงจังมาก มีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจด้วย นอกจากนี้ ก็อยากให้ท่านผู้บริหารทราบด้วยว่า คณะวิชาภายใต้การดูแลของท่าน ทำงานหรือเปล่า  หรือว่านั่งหลับกันอยู่         

          นี่แหละคะ ตัวจริงของท่านวิทยากร  WITAYA MATHIYAKOM, PT, PhD.  Post-Doctoral Fellow, Andrus Gerontology Center University of Southern California, Los Angeles, CA 90089, USA Tel: (213) 740-7903, Fax: (213) 740-7909 e-mail: [email protected]  อ.วิทยา บอกว่า งานประจำของท่านคืองานวิจัย สอนบ้าง แต่ไม่บ่อย แต่ดิฉันทึ่งมาก เมื่อเข้ารับฟังช่วงแรกๆ เพราะอาจารย์สอนได้ดีกว่าอาจาย์โดยอาชีพเสียอีก  สอนแบบมีการเตรียมสอน  สอนแบบ active learning  สอนทั้งทฤษฎี  ปฏิบัติ  และการทำวิจัย  สอนได้ทั้งวัน ทุกวันติดกัน แบบว่า..รู้สึกเฉยๆ ไม่เหมือนอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่ถ้าทำขนาดนี้ บ่นว่าจะขาดใจตายอยู่แล้ว......

          สิ่งที่เกินคาดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  เราได้เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานแบบเดียวกันที่อยู่ต่างสถาบันด้วย จากการที่ อ.ดา ได้เชิญชวน ให้เข้ามาร่วมอบรมด้วยกัน  เช่น มข.  รพ.พุทธ รพ.มน.  ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น  เพราะเราได้ใช้ชีวิตร่วมสุขร่วมทุกข์กันตลอด 6 วัน  ทั้งวัน  ทำให้เราสนิทสนมกันมากขึ้น  ต่อไปจะทำอะไรร่วมกัน ย่อมพึ่งพาอาศัยกันได้ง่ายด้วยความรู้จักมักคุ้นกันแล้ว  ดิฉันได้รับทราบด้วยว่า ทาง มข. เก่งมากเรื่องนวดแผนไทย  สักวัน คงจะได้ไปเยี่ยมชม......           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (1)

Tom_Nu
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

นอกจากจะเก่งเรื่องนวด และเรื่องวิชาการอื่นๆ แล้ว อ.ที่ มข.ยังเก่งเรื่องร้องเพลงด้วย ครับ เช่น อ. ยอดชาย คอนเฟริมครับ เพราะจริงๆ :-)