การจัดเวทีการเรียนรู้

  ติดต่อ

  ตำบลท่าพญาจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ในชุมชน  
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม 2549  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสระ  ตำบลท่าพญา    ผู้นำตำบลท่าพญาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม ของ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการเสวนาการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่ง ครู กศน.และครูศรช.ศบอ.ปากพนัง  รับผิดชอบตำบลท่าพยาเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงการและร่วมกันวางแผนการจัด ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบหนุนเสริมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จากการเสวนากลุ่มโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้รู้ในท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความต้องการของชุมชนและเพื่อคนในชุมชนได้พัฒนาตนเองและสังคม  ซึ่งจากการเสวนากลุ่มได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ การปลูกต้นจาก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับโรงเรียน ชุมชนกับวัด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชน

หมายเลขบันทึก: 29522, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:57:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)