การจัดเวทีการเรียนรู้

ตำบลท่าพญาจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ในชุมชน
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม 2549  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสระ  ตำบลท่าพญา    ผู้นำตำบลท่าพญาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม ของ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการเสวนาการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่ง ครู กศน.และครูศรช.ศบอ.ปากพนัง  รับผิดชอบตำบลท่าพยาเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงการและร่วมกันวางแผนการจัด ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบหนุนเสริมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จากการเสวนากลุ่มโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้รู้ในท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความต้องการของชุมชนและเพื่อคนในชุมชนได้พัฒนาตนเองและสังคม  ซึ่งจากการเสวนากลุ่มได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ การปลูกต้นจาก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับโรงเรียน ชุมชนกับวัด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29522, เขียน: 19 May 2006 @ 09:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)