ชุมชนตาคลี

ชุมชนสานผักตบ
ประวัติและการบริหารจัดการ
ประวัติ เริ่มจากแม่บ้านนำโดย นางสมพิศ เกิดอ่วมและแม่บ้านในหมู่บ้านได้จัดรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพหลายอย่างเท่าที่จะทำได้ เช่น การสานผักตบชวา การเย็บหมอน การทำน้ำพริก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้มีแนวความคิดใหม่ว่าจะจัดทำข้าวซ้อมมือ และได้รับความเห็นชอบจากกลุ่ม โดยได้รับความช่วยเหลือนางทวี ดำรงพันธ์ , นางประจิตร์ ขาวสบาย ด้านการประสานงานเรื่องเงินทุน และจากนายสมทรง เกิดอ่วมด้านการประสานงานให้ คุณลุงจุล เกิดบุญ จากต.เขาแก้ว อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการทำเครื่องสีข้าวซ้อมมือแบบโบราณ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งได้หยุดไปเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร คุณลุงจุลเป็นผู้สอนให้สมาชิกกลุ่มดำเนินการผลิตเครื่องสีข้าวซ้อมมือ ที่ทุกส่วนของอุปกรณ์มาจากธรรมชาติ โดยการประกอบแบบภูมิปัญญาไทย ไม่มีการใช้ตะปู แต่ทุกส่วนของเครื่องสีข้าวสามารถทำงานได้ตามปกติ และวิธีการสีข้าวก็เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนสานผักตบความเห็น (1)

เอกพงษ์ โม้ฮุย
IP: xxx.129.36.215
เขียนเมื่อ 

55555555555555