มน.เจ๋งคิดค้นไมโครแคปซูล เก็บน้ำมันหอมระเหย-ไร้พิษ

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งรับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

         รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล และ ผศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มน.ได้คิดค้นวิธีทำไมโครแคปซูลสำหรับกักเก็บน้ำมันแบบใหม่ เพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ง่าย และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมันสูง พร้อมใช้สารจากธรรมชาติในการผลิตซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งรับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในผลงานวิจัยเรื่อง "วิธีการทำอัลจิเนต/ไคโตซานไมโครแคปซูลสำหรับเก็บน้ำมัน"

         ผศ.ดร.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า "โครงการวิจัยนี้มีแนวคิดเพื่อประยุกต์ใช้สารโพลิเมอร์จากธรรมชาติ ได้แก่ เจลลาติน เพคติน อัลจิเนต และไคโตซาน ในการทำไมโครแคปซูลบรรจุน้ำมันหอมระเหย ซึ่งโพลิเมอร์จากธรรมชาติเหล่านี้มีข้อดีหลายประการ คือสารเหล่านี้เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ ถูกย่อยสลายได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย คณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการทำไมโครแคปซูลสำหรับเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีการแบบง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังเป็นอนุภาคที่แห้งไม่เกาะกันเป็นก้อน มีขนาดสม่ำเสมอ ทำให้ไหลดี สามารถผสมกับอาหาร หรือส่วนผสมอื่นในสูตรตำรับได้ง่าย และเก็บน้ำมันหอมระเหยได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันก่อนการใช้งาน สนใจสอบถามที่คณะเภสัชฯ มน. โทร.0 5526-1000-4 ต่อ 3619" ผศ.ดร.ศักดิ์ชัยกล่าว

ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu07180549&day=2006/05/18

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์วิบูลย์                                        
  • ขอแสดงความชื่นชมกับ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล และ ผศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มน.
  • ขอให้ประสบความสำเร็จในการวิจัยค้นคว้าต่อยอดได้ต่อไปครับ...
  • เมืองไทยจะได้ผลิตยา หรือผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กลิ่นธรรมชาติสำเร็จรูป สปาหอมรูปแบบใหม่ ฯลฯ ได้อีกมากมาย... สาธุ สาธุ สาธุ