โลกรอด เพราะธรรมาวุธ จดหมายข่าวกัลยาณมิตร ฉบับทีุ่ึ8 EX


ร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

 

 

                         ร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้  
.  Buddha Jayanti:  2,600 years of the Buddha’s Enlightenment 
   วิสาขบูชา ๒๕๕๔  วิสาขบูชา ๒๕๕๕   Vesak 2011 – Vesak 2012 
(ฉบับที่8 ต่อ..)
ปัจจุบันมี 8 ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ คือ สหรัฐฯ รัสเซีย จีน สหราชอณาจักร ฝรั่งเศส อินเดีย ปากีสถาน และอิสราเอล ในที่นี้ไม่รวมประเทศที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เช่น เกาหลีใต้และอิหร่าน 

คำถามก็คือ...ในปัจจุบันที่มีกำแพงสกัดกั้นการยิงอาวุธนิวเคลียร์ทั่วทั้งในสหรัฐและยุโรปนี้ 
จะมีเหตุผลอะไรที่บังคับให้สหรัฐจำเป็นต้องใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างมากกว่านิวเคลียร์เพื่อประหัตประหารกันอีกด้วยหรือ? (และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างยักษ์นอกศาสนาในพุทธทำนาย) 

เหตุผลคงจะไม่ต่างกับการตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์กับประเทศญี่ปุ่นและการทำสงครามในประเทศอีรักมากนัก

เพราะหากสมดุลนิวเคลียร์ถูกทำลายลงและมีการใช้อาวุธเชื้อโรค 
หรือมีผู้ก่อการร้ายนำอาวุธนิวเคลียร์ที่หายไปมาใช้ ประเทศต่างๆก็จะระเวงซึ่งกันและกัน 
อันบังคับให้ ผู้ที่ชิงลงมือก่อนย่อมได้เปรียบ  

รวมถึงความเชื่อเรื่องวันพิพากษาในศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งสองศาสนานั้น 
พอจะเป็นเหตุผลที่ให้อ้างถึงความชอบธรรมในการทำลายล้างมวลมนุษยชาติกันเองได้!!!?  

แต่เหตุผลประการหนึ่งที่น่าตกใจและมิอาจอ้างความชอบธรรมใดๆได้เลยก็คือ 
เพื่อเป็นการควบคุมและลดประชากรโลกที่มีอัตราเพิ่มขึ้นมากเกินไป ในแผน new world order 
ก่อน Tipping point เพื่อให้โลกปลอดภัยจาก climate change
ทั้งนี้เพราะ นักวิทยาศาสตร์พบแล้วว่า...
ก๊าซมีเทนที่อยู่ในชั้นน้ำแข็งขั้วโลกจำนวนมหาศาลจะเป็นตัวแร่งกิริยาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อน้ำแข็งละลายก๊าซพวกนี้ก็จะผุดออกมาจำนวนมหาศาล
ทำให้โลกถึงจุด Tipping point เร็วขึ้น   
และตอนนี้ เหลือเวลานับถอยหลังเพียง 88 เดือน!!


100 months before climate change irreversibleTipping point ahead.

 

War Animation W. Japanese Subtitles
1:59

 

 

 

1. Wake Up, Freak Out - then Get a Grip
11 months ago'Contract & Converge' Animation W. Japanese Subtitles
2:26


ต้องขอบคุณภาพยนต์อนิเมชั่นเหล่านี้ที่อธิบายเรื่องราวต่างๆให้เราสามารถเข้าใจง่ายขึ้น


จากการจับแพะชนแกะของผู้เขียน โดยไม่รวมกระแสวันสิ้นโลกอื่นๆ 
เช่น...

-ข้อมูลจากNASA เรื่องการพลิกกลับขั้วของแม่เหล็กโลก(Magnetic Pole Reversal)ในปี ค.ศ.2012 
 ที่แม้จะไม่มีใครใช้อาวุธเส้นแสง จากภาวะที่โลกภาวะแม่เหล็กโลกไม่เสถียรภาพ โลกก็จะได้รับอันตรายจากรังสี
 คอสมิคและพายุฟ้าฝ่าที่มากกว่าปกติถึงพันเท่า  
-การโคจรมาใกล้โลกของดาวปริศนา Nibiru ในปี ค.ศ. 2012  
-ฯลฯ
 
เมื่อนำจิ๊กซอร์ที่กระจัดกระจายเหล่านี้มาต่อกัน ก็จะมองเห็นภาพรวมภาพหนึ่ง

หากเป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิด

ในเมื่อสหรัฐอเมริกา มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือทุกอย่าง มีรายละเอียดของ climate change ที่ดีกว่าหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเอกชนอื่นๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหน่วยงานค้นคว้าวิจัยอย่างNASA 

แต่กลับนิ่งเฉยที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาแก้ไขภาวะโลกร้อน เมื่อประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐและจีนต่างอ้างเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมัน จึงทำให้ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาออกมาอย่างจริงจัง

เหลือเพียงการทำงานของ NGO แบบตามยะถากรรม 
และการแก้ไขปัญหาแบบฉากหน้าเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ  

ในขณะที่โลกกำลังก้าวสู่ climate chang tipping point จึงมีความเป็นไปได้ที่...
กลุ่มบุคคลที่อยู่ณ จุดสูงสุดของอำนาจและเทคโนโลยี

จะทำตัวเสมือนพระเจ้า ตามตัวตน ระบบและวิธีคิด 
 
กลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงไม่มีโอกาสที่จะมีสัมมาทิฐิ ที่จะใช้อำนาจและเทคโนโลยีที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหา 

แต่กลับมีแผนให้NASA และสื่อฮอลลี่วูดสร้างกระแส ค ศ. 2012 
เพื่อจะได้ใช้อาวุธเทคโนโลยีเส้นแสงทำลายล้างมวลมนุษยชาติอย่างแนบเนียน!!

เพื่อก้าวสู่การพลิกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ....
เป็นดั่งพระเจ้าที่ครอบครองโลกอย่างสมบูรณ์

และแรงกรรมเหล่านี้จะผลักดันให้โลกก้าวสู่จุด self destruction ในที่สุด 

Matrix Revolutions screen capture

Finally, glowing eyes is not always a good thing!


ก่อนจบยุค age of stupid นี้  
หากความแตกแยกของคนในชาติ ทำให้ต้องประหัตประหารกันเองอย่างรุนแรง กรรมมวลรวมประชาชาติ
ก็จะไปดึงดูดให้ภัยพิบัติจากทั้งธรรมชาติและฝีมือมนุษย์มาให้ผลกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น

หากสามารถฝ่าวิกฤติชาติจากความแตกแยกและยุคอวิชาไปได้ 

สักวันหนึ่ง...
หลังจากที่เราเคยดูถูกรากเหง้าตนเองละเลยภูมิปัญญาจากพระพุทธศาสนา 
หยามหมิ่นประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเราเอง 
ยกย่องยักษ์นอกศาสนา 

และวันนั้น...
เราคงจะมามองพวกผูกไท้ใส่สูท ว่า...
เป็นพวกพัฒนาด้านวัตถุ แต่ล้าหลังด้านสติปัญญา

      "รายการถอดรหัสพิบัติภัย"  
สำหรับท่านที่สนใจวีซีดีถอดรหัสพิบัตภัย สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-5730-40 ต่อ 114,115
แฟกซ์. 0-2354-5724 


พุทธสุภาษิต ประจำฉบับ

"ปมาโท มจฺจุโน ปทํความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

ธรรมาวุธ

กับเวลาที่นับถอยหลังเหลือ 39 เดือนนี้ หากไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท

อย่างน้อยควรเริ่มทำความดีง่ายๆ ยุติการเบียดเบียนสรรพสัตว์ ดีทอกซ์ล้างพิษในร่างการด้วยการทานมังสะวิรัต
  
ทำความดี ฟังธรรมปฎิบัติภาวนา(http://www.wimutti.net)

ปฎิบัติบูชาด้วยหลักชาวพุทธ(http://www.chaobuddha.com/)

ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยการปฎิบัติบูชา 
และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครบ 7รอบ 84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ที่ทั้งสองเหตุการณ์มหากุศลนี้ มาบรรจบที่ วิสาขบูชา 2554 - วิสาขบูชา 2555 


สร้างบุญใหญ่ด้วยการศึกษา รักษาความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎก 

ชาวพุทธและคนไทยน้อยคนนัก ที่จะรู้ว่าสยามรอดจากวิกฤติการล่าอนานิคม 
เพราะบุญกุศลจากพระไตรปิฎก
ขอชาวพุทธทุกท่านใช้ธรรมาวุธเหล่านี้ลุกขึ้นสู้
ฝ่าวิกฤติชาติ...ด้วยการ ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา

          
ข่าวบุญ
 
 
หมายเลขบันทึก: 293153เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2009 00:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 16:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (9)

อรุณสวัสดิ์ค่ะ

ไม่อยากคิดถึงอีก 88 เดือนข้างหน้าค่ะ

ยังจำพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันแม่ได้

พระองค์ท่านว่าปัจจุบันเราอยู่ในกลียุค ต่อไปจะมีไฟล้างโลก

พระองค์ท่านว่าไม่อยากอยู่ต่อถึงเวลานั้น

ถ้าเป็นจริง คงเป็นเพราะเหตุปัจจัย

อรุณสวัสครับคุณ ณัฐรดา

ตื่นเช้ามากเลยครับ อากาศคงสดชื่นแจ่มใส

อืม.. 88 เดือน คือ climate tipping point ครับ

ส่วน 39 เดือน คือ กระแส คศ 2012

หากเป็นไปตามท.สมคบคิด จะต้องมีการใช้อาวุธทำลายล้างเพื่อลดจำนวนประชากรโลก หรือไม่ก็คงเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติรุนแรงครับ

จากพระราชดำริ ท่านคงทราบอะไรล่วงหน้า และคงสำคัญจริงๆไม่เช่นนั้นท่านไม่พูดออกมา

ขอย้ำว่า ผู้รอดชีวิต คือผู้ที่ทานมังสะวิรัตครับ ยุติการเบียดเบียน detox ล้างพิษในร่างกาย ตั้งแต่วันนี้ครับ

ส่วนเหตุผลว่าทำไมต้อง มังสะวิรัตนั้น 

- เหตุผลที่เหนือวิทยาศาสตร์คือ ลดกรรมจากการเบียดเบียนสรรพสัตว์

- ส่วนเหตุผลที่วิทยาศาสตร์พอจะอธิบายได้ก็คือ

ลดการสะสมสารพิษในร่างการ สุขภาพแข็งแรง ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และ...ลดปฎิกิริยาต่อรังสีบางประเภท 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โรงเรียนสัตยาไส ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากร ทุกท่านทานมังสะวิรัต เรื่องง่ายๆที่คนทั่วไปทำได้ยากนี้ (ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งหรือมีสัมมาทิฐิพอ) 

อินเดียเป็นประเทศที่ประชากรกว่า50% เป็นมังสะวิรัต เหตุเพราะอิทธิพลของยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเช่นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ประชากรโลก มีเพียง 5% ที่เป็นมังสะวิรัติ

ตาสว่าง : พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่สร้างมนุษย์ให้เป็นคนดี กับ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาใส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ( 2008-11-12 )


 

ตอบ Man in Flame เรื่อง ใครทำลายชาติ

สาธุ.Man in Flame เต็มครบถ้วน    ทั้งหมดล้วนเป็นความจริงสิ่งที่เห็น

อปริหานิยธรรมความชัดเจน            เดี๋ยวนี้เป็นอดไปหาน่าระทม

เจ็ดข้อธรรมหายไปแทบไม่เหลือ      คนทำเพื่อกิเลสเหตุขื่นขม

ทั้งกลุ่มศาสน์ลัทธิพวกนิยม              ทำไม่สมที่เป็นพุทธสุดบรรยาย

เก่งตั้งกลุ่มตั้งฝ่ายให้แตกแยก          ถูกเขาแทรกยุทธศาสตร์การสลาย

องค์กรพุทธต่างลัทธิมีมากมาย         เพราะต่างฝ่ายเชื่อมั่นทางฉันดี

การยอมรับการให้เกียรติถูกเหยียดหยัน  จึงเป็นแรงผลักดันหั่นเป็นสี

เมื่อสมณะแบ่งแยกกันถือฉันดี            ถึงการณ์ที่นั่งร้านนั้นผุพัง

การก่อสร้างตึกใหญ่ไทยมั่นคง           ค่อยพังลงชาติ-กษัตริย์พลันโยกไหว

แผนที่หนึ่งสองสามตามเร็วไว             แยกคนไทยให้เป็นข้างอย่างทุกวัน

เมื่อนั่งร้านนั้นโคลงหลงปั่นป่วน           ผู้ชักชวนทำความดีต่างหนีหัน

พลเมืองถูกแบ่งแยกให้แตกกัน            ไม่เท่าทันปัญญาชนล้นอัตตา

ข้าก็แน่ข้าก็ใหญ่ข้าไม่สน                    จุดเริ่มต้นคนหมู่มากสร้างปัญหา

พุทธศาสน์อ่อนแอแพ้มายา                  สิ่งตามมาชาติถูกบั่นปั่นหัวตี

ยกสถาบันขึ้นมาว่าข้างถูก                   เข้าแผนผูกดึงสถาบันนั้นถือสี

ถอดรหัสคัดตรองดูจักรู้ดี                     แล้วแบ่งสีทำไมให้ล่มจม

เริ่มจากศาสน์ได้ไหมให้สมาน              เริ่มก่อการมัดหัวใจให้เหมาะสม                

รวมเป็นหนึ่งตัวอย่างทางเกลียวกลม    ขอชื่นชมพุทธประสานมัดหนึ่งใจ

อีกด้านหนึ่งคนไทยเริ่มไร้สี                  ยื่นไมตรีให้กันหยุดหวั่นไหว   

เริ่มประสานจับมือกันอย่างมั่นใจ           เราคนไทยใจเดียวกันชาติมั่นคง

                                         จาก  be 5000

ขอบพระคุณ Man in Flame อย่างเต็มจิต  ร่วมอุทิศต่อสู้รู้ปัญหา

ได้ผลักดันแนวทางอย่างทำมา               น่าระอาหมู่พุทธเราไม่เข้าที

สมณะบางคนต้นปัญหา                         ทุบนาวาองค์กรจนอ่อนเหลว

หากเป็นฆราวาสนั้นหนาเรียกว่าเลว      พุทธเหลวเป๋วริษยาไม่สามัคคี

พระผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ผู้ปลุกปั่น                   คนขยันทำลายชอบใส่สี

ผ้ากาสาวพัสตร์ไม่ฟอกใจให้คนดี        บางคนมีตัณหากว่าญาติโยม

ต้องทำพระให้เป็นพระละกิเลส             จักอาเพทพุทธศาสนาจะขื่นขม

ฟอกพระไทยให้เป็นพระน่านิยม           งามเหมาะสมต้นศรัทธาจะเติบโต

พุทธสาวกองค์พระน่ากราบไหว้            จะคิดการสิ่งใดง่ายอักโข

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไม่เซโซ       ทัพใหญ่โตพุทธบริษัทมัดรวมใจ

ไม่ท้อถอยแม้ปัญหาระอาอยู่               แต่ขอสู้เพื่อชาติศาสนา

สถาบันกษัตริย์ต้องคงอยู่คู่พารา          ด้วยปัญญาพุทธานุภาพกำราบมาร

มาเถิดมาพุทธบริษัทจัดเป็นหนึ่ง           รวมใจซึ่งสามัคคีที่อาจหาญ

ไม่ท้อถอยไม่หงอยเหงาพร้อมเอางาน อุดมการณ์มั่นคงธำรงไทย

กราบนมัสการพระอาจารย์ ที่เมตตาและได้กรุณาไปให้ข้อคิด เป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับกระผม ครับ

 • ดีใจมากๆค่ะ
 • ที่ท่านไปเยือน
 • เลยทำให้มีโอกาสได้มาอ่านบันทึกดีๆ
 • จะเข้ามาอ่านบ่อยๆ
 • เพราะชอบเรื่องราวแบบี้เจ้าค่ะ
 • ขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะ
 • กราบขอบพระคุณ ท่าน Man In Flame
 • อ่านเรื่องราวที่เขียน  รวมกับพุทธทำนาย ดูเหมือนใกล้ความเป็นจริงทุกขณะ
  ยักษ์นอกศาสนาจะฆ่าฟันกันเอง
 • ต่อไปประเทศไทยจะเป็นศูนย์รวมพุทธศาสนา
 • คนที่ถือศีลกินมังสวิรัติจะรอดตายจากภัยพิบัติ
  ถ้าเช่นนี้  ธรรมทิพย์ ก็คงรอดตายเพราะกินมังสวิรัติมาหลายสิบปี
  แต่จะมีประโยชน์อันใด  หากพี่น้องตายกันหมด  ฮา ฮา...
 • ขอบพระคุณสำหรับคำเชิญชวนให้ไปร่วมงาน "พลังเยาวชน  พลังสังคม ครั้งที่ ๑"
  คงไม่สะดวกที่จะไป  ขออนุโมทนาในการจัดกิจกรรมดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ

ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน ประเทศที่เป็นมังสะวิรัต จะเหลือรอดมากที่สุด

เช่น โรงเรียนสัตยาไส ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากร ทุกท่านทานมังสะวิรัต

สันติอโศก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ฯลฯ

ซึ่งถ้าผู้บริหาร หัวหน้าองค์กร เห็นประโยชน์สุขของมวลมนุษย์และเพื่อนร่วมสังสารวัฎนี้

ประเทศเราก็จะกลายเป็นประเทศแห่งบุญกุศล เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอีกครั้ง

เฉกเช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศมังสะวิรัต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท