หายนะโลก อาวุธเส้นแสง จดหมายข่าวกัลยาณมิตร ฉบับทีุ่ึ8


ร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

 

                         ร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้  
.  Buddha Jayanti:  2,600 years of the Buddha’s Enlightenment 
   วิสาขบูชา ๒๕๕๔  วิสาขบูชา ๒๕๕๕   Vesak 2011 – Vesak 2012 

ถอดรหัสพิบัติภัย


 

เทปบันทึกรายการ"ถอดรหัสภิบัติภัย" ชุด"ภาวะโลกร้อน" ออกอากาศทางสถานี NBT เดือน มีนาคม 2552

วิทยากรผู้ร่วมรายการ: พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ , ดร. อาจองค์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ดำเนินรายการโดย: คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง 

 
  
จดหมายข่าวฉบับนี้ 
ยังเกาะติดกับกระแสภัยพิบัติ จากนักปราชญ์ทั้งทางธรรมและทางโลกสองท่าน

จากวีดีทัศน์ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้เห็นความสำคัญหรือเข้าไปเสริมหนุนการทำงานของทั้งสองท่านแต่อย่างใด ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรมีวิสัยทัศน์ในการตั้งงบประมาณหรือตั้งศูนย์วิจัยด้านพุทธศาสตร์อย่างจริงจัง และควรใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสาร หรืออธิบายพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สูงกว่าให้คนทั่วไปได้เข้าใจในขั้นต้น 

จากประวัติ ดร.อาจองค์ ที่ท่านเคยทดลองเป็นนักการเมืองและท่านก็พบคำตอบว่า มิอาจแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ จึงหันมาทุ่มแทให้กับการศึกษา สร้างโรงเรียนและเป็นครูสอนเด็กๆ 

การเมืองที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามชื่อประชาธิปไตยนี้ จึงมิใช่เหตุแห่งความเจริญ แต่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่จะสร้างหายนะให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ในบรรดาวิกฤติต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้านี้ พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ได้เมตตาบอกกับลูกศิษย์เกี่ยวกับภัยพิบัติและภัยจากสงคราม รวมความได้ว่า...

นอกจากวิกฤติในประเทศแล้วผู้ที่จะรอดจากอาวุธชนิดใหม่ที่มีอนุภาพมากยิ่งกว่าสงครามนิวเคลียร์ได้นั้น
ส่วนมากจะเป็นมังสะวิรัต

ในที่นี้ผู้เขียนเข้าใจว่าประเทศที่เป็นพุทธและเป็นประเทศมังสะวิรัตนั้นก็คือศรีลังกาและอินเดียจะมีผู้รอดชีวิตมากที่สุดซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นกฏแห่งกรรมได้อย่างชัดเจน           

อาวุธที่มีอนุภาพยิ่งกว่านิวเคลียร์นั้นคืออาวุธเส้นแสง!!(+รังสี)
ซึ่งสามารถทะลุทะลวงวัตถุและเครื่องป้องกันต่างๆได้ ในวงกว้าง  

จากจดหมายข่าวกัลยาณมิตรฉบับที่6 นั้นทำให้เราทราบว่า...

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังก้าวสู่ พลังงานเส้นแสง(เลเยอร์ที่6)โดยมีการแข่งกันพัฒนาระหว่างยุโรปและอเมริกา
ประเทศไทยเองก็มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาและนำพลังงานชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ โดยมีเครื่องกำเนิดแสงสยาม 
 ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)จ.นครราชสีมา โดยได้อนุมัติโครงการในปี พ.ศ.2539 

การพัฒนาพลังงานชนิดนี้ในยุโรปนั้นเราจะรู้จักกันดีจากสื่อต่างๆในชื่อของเซิร์น  CERN: European Center for Nuclear Research แต่เราจะไม่ค่อยรู้จัก  Tevatron ของ Fermilab ในประเทศอเมริกา 

โดยโปรเจ็คเทวาตรอนนี้จะปิดตัวลงในพ.ศ.2553 ซึ่งหมายความว่าการค้นคว้าวิจัยต่างๆสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว!! 

Press release image
The Large Hadron Collider is placed in a tunnel 27 kilometers beneath France and Switzerland, between the Jura Mountains and the Alps. CERN's headquarters are near Geneva. (Images copyright CERN)

 

Tevatron Project

        
Tevatron ของ Fermilab จากข้อมูลต่างๆ ทั้ง HAARP,Tevatron และตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจนจาก MTEL hight Energy Laser 
ทำให้เห็นว่า..

อาวุธเส้นแสงนั้นมิใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป!!

มองอนาคตจากอดีต 

-หากพิจารณาย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากอเมริกาประสบความสำเร็จในการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์สดๆร้อนๆ อาวุธชนิดนี้ก็ถูกนำมาทดลองใช้จริงในฮิโรชิม่าและนางาซากิ 

เหตุผลที่สหรัฐตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์นี้ นอกจากจะทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้เพื่อยุติสงครามแล้ว ยังเป็นสงครามจิตวิทยาชิงความเป็นผู้นำโลก ในสงครามเย็นกับรัสเซียอีกด้วย

-การที่สหรัฐตัดสินใจทำสงครามกับอีรัก เกิดจากการหายไปของขีปอาวุธนิวเคลียร์จำนวนหนึ่ง ในช่วงการล่มสลายของประเทศรัสเซีย การที่สหรัฐเข้าใจว่าอาวุธนิวเคลียร์นี้อยู่กับประเทศอีรักจึงเป็นสาเหตุหลักในการทำสงคราม โดยมีผลประโยชน์ด้านน้ำมันเป็นสาเหตุรอง(หรือไม่!?) 

และเรื่องนี้น่าจะเชื่อมโยงกับการที่...

สำนักข่าวเอพีระบุว่า ศาลไทยตัดสินไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นพ่อค้าอาวุธ
คือนายวิคเตอร์ บูท เจ้าของฉายา The Merchant of Death ให้สหรัฐ ในวันที่ 12 ส.ค.2552 
เนื่องจากถูกรัสเซียขู่ว่า...
อาวุธรัสเซียจะเกลื่อนภาคใต้ของไทย!! 

   


คดีนี้ มีความสำคัญมากต่อการควานหาอาวุธนิวเคลียร์ที่หายไป แม้แต่ประธานาธิปดีบุชเองก็ย้ำกับนายกสมัคร(นายกในสมัยนั้น)ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพียงใดกับสหรัฐ 

ปัจจุบันมี 8 ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ คือ สหรัฐฯ รัสเซีย จีน สหราชอณาจักร ฝรั่งเศส อินเดีย ปากีสถาน และอิสราเอล ในที่นี้ไม่รวมประเทศที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เช่น เกาหลีใต้และอิหร่าน 

คำถามก็คือ...ในปัจจุบันที่มีกำแพงสกัดกั้นการยิงอาวุธนิวเคลียร์ทั่วทั้งในสหรัฐและยุโรปนี้ 
จะมีเหตุผลอะไรที่บังคับให้สหรัฐจำเป็นต้องใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างมากกว่านิวเคลียร์เพื่อประหัตประหารกันอีกด้วยหรือ? (และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างยักษ์นอกศาสนาในพุทธทำนาย) 

เหตุผลคงจะไม่ต่างกับการตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์กับประเทศญี่ปุ่นและการทำสงครามในประเทศอีรักมากนัก

เพราะหากสมดุลนิวเคลียร์ถูกทำลายลงและมีการใช้อาวุธเชื้อโรค 
หรือมีผู้ก่อการร้ายนำอาวุธนิวเคลียร์ที่หายไปมาใช้ ประเทศต่างๆก็จะระเวงซึ่งกันและกัน 
อันบังคับให้ ผู้ที่ชิงลงมือก่อนย่อมได้เปรียบ  

รวมถึงความเชื่อเรื่องวันพิพากษาในศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งสองศาสนานั้น 
พอจะเป็นเหตุผลที่ให้อ้างถึงความชอบธรรมในการทำลายล้างมวลมนุษยชาติกันเองได้!!!?  

แต่เหตุผลประการหนึ่งที่น่าตกใจและมิอาจอ้างความชอบธรรมใดๆได้เลยก็คือ 
เพื่อเป็นการควบคุมและลดประชากรโลกที่มีอัตราเพิ่มขึ้นมากเกินไป ในแผน new world order 
ก่อน Tipping point เพื่อให้โลกปลอดภัยจาก climate change

ซึ่งในขณะนี้ เหลือเวลานับถอยหลังเพียง 88 เดือน!!


100 months before climate change irreversibleTipping point ahead.

 

War Animation W. Japanese Subtitles
1:59

 

 

 


1. Wake Up, Freak Out - then Get a Grip
11 months ago

 

'Contract & Converge' Animation W. Japanese Subtitles
2:26

ต้องขอบคุณภาพยนต์อนิเมชั่นเหล่านี้ที่อธิบายเรื่องราวต่างๆให้เราสามารถเข้าใจง่ายขึ้น


จากการจับแพะชนแกะของผู้เขียน โดยไม่รวมกระแสวันสิ้นโลกอื่นๆ 
เช่น...

-ข้อมูลจากNASA เรื่องการพลิกกลับขั้วของแม่เหล็กโลก(Magnetic Pole Reversal)ในปี ค.ศ.2012 
 ที่แม้จะไม่มีใครใช้อาวุธเส้นแสง จากภาวะที่โลกภาวะแม่เหล็กโลกไม่เสถียรภาพ โลกก็จะได้รับอันตรายจากรังสีคอสมิคและพายุฟ้าฝ่าที่มากกว่าปกติถึงพันเท่า  
หมายเลขบันทึก: 293150เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2009 00:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 21:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

นมัสการ ผมตามหาข้อมูลเรื่องนี้ มานานแล้ว คาดหวังหลังจากนี้ คงมีผู้ตามรอยมาเช่นกัน

เรื่องนี้สำคัญยิ่ง ในการตระหนัก ตื่นรู้ แต่ประเทศไทย เหมือนมีกรรมบัง โลกร้อนเพราะ รัก โลภ โกรธ หลง

คงเหลือแต่ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สาธุ สาธุ

ผมก็ทราบจากพระอาจารย์นะครับ

หากอิหร่านถล่มคู่อริด้วยนิวเคลียร์เมื่อไหร่ ก็เตรียมตัวครับ ไม่เกิน7วัน

เสียดายความรู้และความอัจฉริยะ ที่นำมาใช้ในการประหัตประหารกัน เสียดายจริงๆ ^^

ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ ที่นำข้อมูลมาเผยแผ่ให้ทราบกันครับ

เสียดายความรู้และความอัจฉริยะ ที่นำมาใช้ในการประหัตประหารกัน เสียดายจริงๆ ^^

ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ ที่นำข้อมูลมาเผยแผ่ให้ทราบกันครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท