สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็น สมเด็จย่าของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละอียดเพิ่มเติม