หน้าที่สำคัญไฉน

อะไรคือตัวกำหนดคำว่า "หน้าที่"
วันที่15พฤษภาคม 2549 เป็นวันเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัดเป็นส่วนใหญ่ เป็นวันที่เริ่มต้นการทำงานของครูและเป็นวันที่นักเรียนได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เป็นการทำหน้าที่ของตัวเอง ตามบทบาท ถ้าใครเป็นผู้ปกครองและมีลูกหลานเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ก็มีภาระหนักอึ้งที่ต้องเตรียมตัวทั้งทรัพย์สินเงินทองเพื่อเตรียมตัวมา ทำตามหน้าที่ของตัวเอง  จึงมีคำถามว่า "หน้าที่" สำคัญอย่างไร บางครั้ง คำนี้ก็เป็นคำที่คนบางกลุ่มไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควร และก็วางบทบาทของตัวเองไม่ถูกว่า สำคัญอย่างไร อยากทราบว่าคำนี้สำคัญอย่างไร ตามความเห็นของท่านผู้รู้ ขอเชิญท่านให้ความคิดเห็นด้วย เชิญทุกท่านนะค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งงงงความเห็น (0)