นักบริหารระดับต้น กรมสรรพากร (4)

  ติดต่อ

  AAR วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ของผู้เข้ารับการอบรม  

     ทุกวันจะมีการ AAR ของผู้เข้ารับการอบรม และของทีมงาน(เจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม) 

        ในส่วน AAR ของผู้เข้ารับการอบรม เราจะฝึกให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกกระบวนการ AAR เองทุกวัน  โดยรูปแบบจะให้เขียนของใครของท่านก่อน แล้วเข้ากลุ่มย่อยเพื่อสรุป  และนำมาสรุปรวมของทั้งรุ่นอีกครั้ง  โดยจะนำเสนอของเช้าวันถัดไปโดยทีจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที เวลา 8.30 น. ซึ่งวิทยากรท่านที่จะมาสอนเช้านั้นก็จะได้ฟังไปด้วย 

      ซึ่งในเช้าวันที่ 17 มีนาคม 2549นี้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอ AAR ของเมื่อวานว่า ...

1.       สิ่งที่ได้เรียนรู้

  • เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง “competency”

  • เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข  :  เริ่มจากตนเองให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  การคิดนอกกรอบ  และทีมงานต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

  •  งานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

  •  การตัดสินใจ  : เรียนรู้ว่าการตัดสินใจอย่างไรไม่ให้เกิดความเสี่ยง : ต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อน  และคำถึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง  งาน และองค์ก

2.       การนำไปใช้

  • นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานแบบบูรณาการ

3.       สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม 

  • จัดให้มีการออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบ  เช่น การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมอบรม “พี่ต้อย” ซึ่งมีทักษะการลีลาศ 

  •  เพิ่มเติมเรื่องการฝึกพูดในที่สาธารณะอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง  : อยากให้มีการสอนเทคนิควิธีการ

4.       อื่น ๆ ที่อยากบอก

  •   ได้รับการดูแลอย่างดี

- น้อง -

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKE

หมายเลขบันทึก: 29162, เขียน: , แก้ไข, 2015-02-01 12:41:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.121.176.241
เขียนเมื่อ 
ขอรูปบรรยากาศหน่อยครับ
น้อง
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ได้ค่ะ - -จะนำรูปกิจกรรมต่าง ๆ มาให้ดูค่ะ  รอนิดนึงนะคะ