การฝึกงานบ้างคนอาจคิดว่ามันยากแต่หลายคนก็บอกว่าง่ายแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการณ์ที่เราไปฝึก แต่ส่วนใหญ่คนที่ไปฝึกงานจะได้เกรดดีๆทั้งนั้น เพราะส่วนใหญ่คะแนนที่ได้สถานประกอบการณ์ตจะเป็นคนให้