มหกรรมพลังเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

 

           จัดวันที่  ๙ - ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๒ ที่หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร, สยาม ดิสคัฟเวอรี่, สยาม เซ็นเตอร์, สยาม พารากอน และลาน สกายวอล์ค ระหว่างอาคารเหล่านี้

           เน้นการสื่อให้สังคมเห็นพลังด้านดี ด้านสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมของเยาวชน ที่องค์กรพัฒนาเยาวชนในประเทศไทย รวม ๖๖ องค์กร ให้การสนับสนุน    โดยมีประเด็นต่อไปนี้

 เยาวชนกับศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี
 เยาวชนจิตอาสา อาสาสมัคร คุณธรรมและจริยธรรม
 เยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่นของตน
 เยาวชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 เยาวชนชาติพันธุ์และเยาวชนไร้รัฐ
 เยาวชนกับสื่อเพื่อการพัฒนา
 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 เยาวชนกับสุขภาวะองค์รวมและกีฬา
 เยาวชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 เยาวชนพิเศษ (ด้อยโอกาส/พิการ)

          มหกรรมนี้จัดสำหรับคนทุกคน เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน    เพื่อสื่อสารด้านบวก หรือพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน ต่อสังคมไทย   ให้คนในสังคมเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนใช้พลังในการรับใช้/สร้างสรรค์สังคม

          ให้เห็นว่า เรื่องเยาวชนไทย ไม่ได้มีเฉพาะด้านเสื่อมเสีย ดังที่ประโคมกันในสื่อมวลชน    ยังมีด้านดี ด้านน่าชื่นชมอีกมาก   แต่เรานำเอาเรื่องดีออกสู่สังคมน้อยเกินไป

          พบกับนิทรรศการ ภายในห้างสรรพสินค้าทั้ง ๓, กิจกรรมสัมมนา (วิชาการ) ที่ห้องประชุมของหอศิลป์, กิจกรรมสาธิต ที่ห้องฉายหนังของหอศิลป์, และเวทีแสดง ที่ลานระหว่าง สยาม ดิสคัฟเวอรี่ กับ สยาม เซ็นเตอร์  กับลานหน้าหอศิลป์

          เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันโดย ๖๖ องค์กรภาคี   สนับสนุนโดย สสส., กรุงเทพมหานคร, ห้างสรรพสินค้าสยาม, มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, และมูลนิธิสยามกัมมาจล   ประสานงานโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล 

          ร่วมกันชื่นชม และต่อยอดพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย   จากทั่วประเทศ  

          ดูรายละเอียดได้ที่ http://scbfoundation.com

วิจารณ์ พานิช
๒๔ ส.ค. ๕๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)