chudchainat
นาย. ชัด ชัด ขำเอี่ยม

โครงการส่งเสริมและขยายผลลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ตำบลหันคา


โครงการส่งเสริมและขยายผลลดต้นทุนการผลิตข้าว

ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง     นางธารารัตน์          ไล่กสิกรรม             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ครูติดแผ่นดิน          นายอนุวัตน์            อินชา       บ้านเลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

เกษตรกรเครือข่าย

1.         นางนกลิ้ง                พึ่งพวก    182/1 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  พื้นที่ปลูกข้าว               10 ไร่    

2.         นางสมหมาย          พวงสุข    180/1 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  พื้นที่ปลูกข้าว               15 ไร่

3.         น.ส.จอง  มีผิว         167     หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  พื้นที่ปลูกข้าว               21 ไร่    

4.         นางสมวิลัย             หมวกทอง  131หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  พื้นที่ปลูกข้าว 15 ไร่

5.         นางสมจิตต์             แตงเข็ม   9 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท                      พื้นที่ปลูกข้าว   5 ไร่

6.         นายสำริด                โยมศรี     131/1 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   พื้นที่ปลูกข้าว  10 ไร่ 

7.         นายนาวิน               แพเขียว  206 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท      พื้นที่ปลูกข้าว               20 ไร่

8.         นายสมบุญ              นาคทอง 4 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท        พื้นที่ปลูกข้าว    15 ไร่    

9.         นายปัญญา              นำพา       193 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท      พื้นที่ปลูกข้าว               10 ไร่

10.       นายสังวาลย์            อินชา       129/2 หมู่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท    พื้นที่ปลูกข้าว 8 ไร่                    พื้นที่ดำเนินการ      แปลงครูติดแผ่นดินนายอนุวัตน์      อินชาบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน  2 ไร่  ซึ่งการปฏิบัติตั้งแต่เตรียมดิน จนถึงเก็บเกี่ยว โดยใช้       ภูมิปัญญาของครูติดแผ่นดิน แต่จะแทรกในเรื่องของการใส่ปุ๋ย โดยใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน และเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาระบบนิเวศในนาข้าว

1.   การเตรียมดิน

       1.1 เดิมใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร พด 2. โดยหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทำการกระจายฟาง แล้วจึงเอาน้ำเข้านา ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตร พด 2 จำนวน 5 ลิตร/ไร่ ใส่ให้ทั่วแปลงนา หมักทิ้งไว้ 7 วัน จึงทำเทือก

       1.2 เริ่มใช้น้ำหมักจากหน่อกล้วย จำนวน 5 ลิตร/ไร่ ใส่ให้ทั่วแปลงนา หมักทิ้งไว้ 7 วัน จึงทำเทือก เพื่อย่อยสลายฟางข้าว และเร่งการงอกของข้าวดีด

2.   การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว

            เดิมจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์การเกษตรซึ่งอยู่ใกล้บ้าน ฤดูต่อมาจึงเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ใช้อัตรา 20-25 กก./ไร่ โดยแช่น้ำ 12  ชม.และหุ้มทิ้งไว้  24 ชม.

3.   การใส่ปุ๋ย

            เริ่มจากไม่เผาตอซังข้าวก่อน แล้วนำดินมาวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ซึ่งดินเป็นชุดดินเดิมบาง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.5 ซึ่งเป็นกรดอ่อน

            ครั้งที่ 1 ข้าวอายุ 20-25วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  16-20-0 อัตรา   10 กก./ไร่    ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 

                        อัตรา    4   กก./ไร่ และ   0-0-60    อัตรา 5 กก./ไร่

            ครั้งที่ 2 ข้าวอายุ 50-60 วัน   ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร    46-0-0    อัตรา   7    กก./ไร่

            จะมีการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพสูตรหัวปลา กับฮอร์โมนไข่เป็นระยะ   โดยหยุดฉีดช่วงออกดอก เพราะจะไปรบกวนการผสมเกสรของข้าว

4. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

4.1 วัชพืช ปฏิบัติเหมือนเกษตรกรทั่วไป ใช้ช่วงข้าวอายุ 7-10 วัน เพียงครั้งเดียว

4.2 โรคและแมลง ศัตรูพืช มีการใช้สมุนไพรโดยจะทำใช้เองและมีการสอนให้เกษตรเครือข่ายได้ทำใช้ เองที่บ้าน และใช้การสำรวจตรวจนับแมลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยในการตัดสินใจใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

5.เก็บเกี่ยว จะเกี่ยวในระยะพลับพลึง

 

น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

ฮอร์โมนผลไม้สุก

    วัสดุ ผลไม้สุก เช่นกล้วยสุก  สัปรด  และมะละกอสุก จำนวน   60  กิโลกรัม

กากน้ำตาย  จำนวน  20  กิโลกรัม

   วิธีทำ  สับผลไม้สุกให้เละ นำใส่ถังพลาสติก ก่อนเทกากน้ำตาลลงไป  คนให้ทั่ว ปิดฝาไม่ต้องแน่นนัก หมันคนทุก 7  วัน ทิ้งไว้ 1 เดือน

   วิธีใช้  อัตราส่วน 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 14 ลิตร

             ฉีดพ่น จำนวน  2 ครั้ง 

                         1. ระยะตั้งท้อง

                         2. หลังออกดอก

   ผลดี  เป็นฮอร์โมน เร่งดอก และผล

น้ำสมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช

พริกสด  10 กก.  ข่าแก่    10 กก. ใบสาบเสือ  10 กก.บอระเพ็ด 5-10 กก. พริกไทยบด 0.5 กก. ดีปรี  0.5 กก.น้ำสะอาด 30 ลิตร  มะกรูด  10 กก.  เหล้าขาว  3 กก.  น้ำส้มสายชู   3 กก.กากน้ำตาล  5 กก.   ใบชะพลู   10 กก. ยาสูบ   1.5 กก.

 

 วิธีทำ  

สับวัสดุ ให้ละเอียดก่อนเทลงถังหมัก ใส่น้ำสะอาดลงไป 30 ลิตร ปิดฝ่าไม่ต้องสนิทมากนัก หมั่นคน เพื่อให้สมุนไพรสับเปลี่ยนจากด้านบน ลงล่าง ทิ้งไว้ 7 15 วัน นำมาใช้ได้

วิธีใช้ อัตรา 50-100  ซีซี /น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน จนถึงข้าวออกรวง

สรรพคุณ ไล่แมลงศัตรูข้าว

 

หมายเลขบันทึก: 285933เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2009 22:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
  • สวัสดีครับพี่ชัด
  • สบายดีนะครับ
  • ขออนุญาตนำสูตรไปใช้ที่บ้านนะครับ อิอิ
  • ขอบคุณมากครับที่นำมา ลปรร.
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี