ส่งความคิดเห็น

  การนำความรู้ไปใช้  
จากที่ได้เรียนวิชานี้  แน่นอนเลยว่าต้องได้นำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองแน่  เพราะการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  ทำให้เด็กสนใจอยากเรียน  จะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้วย  และครูเองก็ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประภัย สานหล้า v3

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 28537, เขียน: 14 May 2006 @ 13:44, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:55, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)