3D และ TQF ระดับอุดมศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนรู้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

    รายงานสดสด

     เช้านี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     เวลา ๐๘๓๐ น.ท่านอาจารย์หมอวุฒิชัย ธนาพงศธร

หัวหน้าทีมจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรที่ ๓ ขยายผล ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ได้เริ่มทำความเข้าใจกับผู้ประเมินมือใหม่หัดขับ

     ประเด็นแรกที่ท่านอาจารย์หมอวู๊ดดี้ แนะนำคือ ความตรงต่อเวลา และ การเข้าอบรมต้องอยู่ตลอดตามกำหนดการ ตั้งใจ และ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกรูปแบบ

     เช้าจะเป็น หลักคิด และ หลักวิชา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

 

     บ่ายนี้เป็นต้นไปจะเป็นหลักปฎิบัติ และ ฝึกจริง โดยจะมีใบงาน และ ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิธีการประเมินที่มีมาตรฐานและได้คุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

     งานนี้เป็นการเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง มากว่านั่งอ่านทฤษฎีแล้วไปทำการประเมิน

     หน้าที่และจรรยาบรรณ ของผู้ประเมินจำเป็นต้องมี

     นโยบายล่าสุด จะต้องมีมาตรฐานของการศึกษา 3D และ มีประกาศ TQF = Thailand Quality Framwork โดยจะวัดให้ทุกคณะ ทุกหลักสูตร ทุกสาขา และ จะต้องเสร็จภายในปี ๒๕๕๕  โดยหลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดต้องผ่าน TQF และ หลักสูตรปัจจุบัน ต้องปรับสู่ TQF ภายในปีเดยวกันนั้น ผล คือ ก.พ ไม่รับรองวุฒิ นั้นๆ

  ประเด็นที่ อาจารย์หมอวุฒิชัย ถามผู้เข้าอบรม มีท่านที่ทำการบ้านตาราง ป๑ มา ทั้งสิ้น แปดท่าน จาก ๔๐ กว่าท่าน

  ประเด็นที่น่าคิด ที่อาจารย์หมอวู๊ดดี้

  ถามให้ "ได้คิด และ คิดได้" คือ

  ๑. ทำงานโดยไม่มีการประเมินได้ใหม

  ๒. เรียนหนังสือโดยไม่สอบได้ใหม

  ๓. เดินทางโดยไม่มีเป้าหมายได้หรือไม่

  ผู้ประเมิน ต้องเข้าใจว่า

  ๑. ประเมินไปทำไม

  ๒. สอบไปทำไม

  ๓. กำหนดเป้าหมายไปทำไม

 น่าคิดมากมาก คือ การใช้ สมองคิด ว่า ครู อาจารย์

  " สอนได้ กับ สอนเป็น"

 "ประเมินได้ กับ ประเมิน เป็น"

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ ตอนสาย ๆ ครับท่านอาจารย์

  • ท่านอาจารย์สบายดีนะครับ
  • ตอนนี้กระผมก็กำลังสอน ป.โท บริหารการศึกษา อยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ครับท่านอาจารย์ ช่างบังเอิญเหลือเกินครับ
  • เมื่อว่านตอนเย็นได้ขึ้นไปทัศนศึกษาบนเขาพนมรุ้งด้วยครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดค่ะท่าน

คิดว่า "ไม่ได้เจ้าค่ะ"  ทำอะไรต้องมีเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ไม่เช่นนั้นอาจหลงทางค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ภูฟ้า เมื่อวานไป อุทยานเขากระโดงครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา

  • ถูกต้องครับ "หลงทางเสียเวลา" หลงติดยา เสียอนาคต
  • ตอนนี้ มี นโยบาย 3D
  • D สุดท้าย คือ Drug Free ครับ