บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

BAR : ยืดอายุผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ


 

สรุปการประชุม
โครงการยืดอายุผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ  ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๒


 

ผู้เข้าร่วมประชุม
           
๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
          ๒. นายเศรษฐา  กิตติจารุรักษ์
          ๓. นายวสันต์      จงประเสริฐกุล
          ๔. นายทองสุข   สุดเกตุ
          ๕. นายบัญญัติ  พญาเสือ
          ๖. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
         ๗. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
         ๘. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
         ๙. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
       ๑๐. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
       ๑๑. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
       ๑๒. หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
       ๑๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

 

 

สิ่งที่ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ให้ข้อเสนอแนะ

 

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- ให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเหมือนเดิม
- ต้องการสอบถามว่าชุมชนต้องการอะไร

ภาควิชารังสีเทคนิค

- ให้บริการตรวจมวลกระดูกได้วันละ 80 คน
  ภาคเช้า 40 คน และภาคบ่าย 40 คน
- กรณีต้องการตรวจ X-RAY ทรวงอก
  ต้องมารับบริการที่คณะสหเวชศาสตร์   

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

- ให้บริการตรวจเลือด น้ำตาล ไขมันในเลือด
  มีตรวจพิเศษ อาทิเช่น ภาวะเสี่ยงสมองตาย
  ความดันโลหิตสูง สมรรถภาพตับ ไต เก๊าท์
- รับบริการได้วันละไม่เกิน 200 คน

 

หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

ภาควิชากายภาพบำบัด

- ให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย
- สถานที่คับแคบ
- ควรมีการกำหนดช่วงเวลาของผู้มารับบริการ
  ไม่ให้มาช่วงเวลาเดียว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

สรุปปัญหาปีที่แล้ว
- ประชาสัมพันธ์น้อย
- สถานที่คับแคบ
- การปรับปรุงระบบข้อมูล
- จัดปีละ 2 ครั้ง
- ความประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาในงาน
- การให้บริการควรเริ่มแต่เช้า

 

สิ่งที่คณะที่ปรึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนชุมชนให้ข้อเสนอแนะ

 

ที่ปรึกษา

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เสนอของบประมาณจัดสรรโครงการฯ  ปี งบประมาณ 2553  กำหนดตัวชี้วัดผู้รับบริการ จำนวน 500 คน
- กำหนดการจัดโครงการในช่วงปลายเดือนเมษายน 2553
- งบประมาณรายจ่ายให้เพิ่มค่าอาหารว่าง (นม+ขนม) / ค่าบำรุงสถานที่

ผู้แทนชุมชน

- การให้บริการเจาะเลือด ควรกำหนดช่วงเวลา
7.00 - 7.30 น.
- จัดคิวอย่างไรให้ Flow
- เสนอให้ตรวจ PSA (มะเร็งต่อมลูกหมาก)
สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
- ใบรายงานผลการตรวจ ควรเพิ่มคำอธิบาย เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าใจง่ายขึ้น

 

บอย สหเวช

หมายเลขบันทึก: 281783เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2009 13:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี