เพลงมาตราตัวสะกด 

เนื้อร้อง:เนวลินด์  พิลาลี /ทำนอง:หนิงหน่อง

มาตรา /  สะกดไทย /นั้นมี 8 แม่ /

แม่ กง / แม่ กน /แม่ กม / แม่ กก/ แม่ เกย /แม่เกอว /กบ กด/

/จดจำ/ไว้ทั้ง 8 แม่ /เปลี่ยนแปร/คำเป็น/จงชม/สาวสวย/เกิดรัก/อับจน/

จงอย่า/สับสน/มาตราสะกดไทย (ซ้ำ)