ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าชม บล็อก GSP ของผม จะตั้งใจทำต่อไปเพื่อ ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ มันน่าเรียน และสนุก 

1 ก่อนที่ท่านจะเข้าชมหัวข้อต่อไป ท่านต้องโหลดโปรแกรม GSP ก่อนนะครับ  ได้ตรงนี้ครับ ( โหลดแล้วจะต้องขยายไฟล์ ZIPด้วย     เวลาเปิดโปรแกรมทุกครั้งจะมีชื่อของโรงเรียนผมอยู่ อยากให้เป็นชื่อโรงเรียนของท่าน สั่งซื้อกับสสวท ครับ 900 บาทเอง -คุ้มจริงๆ) เมื่อทดลองใช้ดูแล้วแนะนำให้ซื้เป็นสมบัติของโรงเรียน

2 ทำความเข้าใจเมนูและกล่องเครื่องมือของโปรแกรมนี้ก่อนครับ ข้างล่างครับ