เริ่มเดินทางออกจากคณะพยาบาล ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต เวลา 08.30 น. เดินทางไปถึงรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ เวลา 10.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับลงมารับที่ด้านหน้าของตึก พาพวกเราคณะศึกษาดูงานไปห้องประชุมชั้น 5 ของโรงพยาบาลที่ใช้เป็นที่ต้อนรับและนำเสนองานที่พวกเราตั้งใจไปดู ประกอบไปด้วย  งานแพทย์แผนไทย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงาน PCU ของที่นี่

ภาพบรรยากาศก่อนออกเดินทาง

เตรียมตัวออกเดินทาง

                    ผู้นำขบวนของห้อง

ก่อนออกเดินทาง

                           กลุ่มคนน่ารัก

ก่อนออกเดินทาง

อาหารมื้อเที่ยงเป็นข้าว น้ำพริกกะปิ กับไข่ทอดชะอม แล้วก็พักผ่อน

ช่วงบ่าย เดินไปทางไปดูงาน PCU ที่ สอ.ทุ่งตะลุมพุก โดยมีคุณสุเมธ  ชาดบัว เป็นหัวหน้าสถานี

สถานีอนามัยแห่งนี้ได้มาจากการบริจาคที่ดินของชาวบ้าน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2542  ดูแลรับผิดชอบประชากรทั้งสิ้น 3,053 คน มี อสม. 78 คน มีศูนย์ สสมช 6 แห่ง หลังจากนั้นกลับมาดูงานนวดแผนไทย เสร็จแล้วจึงกลับ