เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551


- -เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน ได้รับข้อความผ่านจดหมายอิเลคทรอนิคส์จากคุณบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ถามถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เมื่อจัดส่งให้คุณบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ข่าวฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆ ด้วย จึงรวบรวมเอกสารดังกล่าวมาไว้ ณ ที่เดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป - -

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน

ฉบับพิเศษ

จัดทำขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 

21 กรกฎาคม 2552

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(1)       พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

(2)       สาระสำคัญของ พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

(3)       ความคืบหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ. เช่น การออกกฎกระทรวง หรือประกาศต่างๆ

(4)       ปัญหา/ข้อวิจารณ์ต่อกฎหมายฉบับนี้

(5)       ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติครั้งใหม่

 

(1) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

Click: ดาวน์โหลด

 

(2) สาระสำคัญของ พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

(2.1) ประเด็นใหม่ใน พรบ. การทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่  โดย อดิศร เกิดมงคล     

(2.2) ทบทวนสถานการณ์การย้ายถิ่นและความก้าวหน้าของนโยบายและการจัดการประชากรข้ามชาติ ตั้งแต่ปี 2547 โดย ศูนย์ข่ามข้ามพรมแดน 

(2.3) สรุปข้อกฎหมายเชิงเปรียบเทียบ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดย กองนิติการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

(3) ความคืบหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ. เช่น การออกกฎกระทรวง หรือประกาศต่างๆ

(3.1) 17 มีนาคม 2552 กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะใบอนุญาตทำงาน

Click: ดาวน์โหลด

            (3.2) 6 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2551 จำนวน 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

Click: ร่างกฎกระทรวง 8 ฉบับ     

(3.3) 3 มิถุนายน 52 กรมการจัดหางานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามในหลักเกณฑ์ วิธีจับกุม และร่วมกันสอบสวนในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว

Click: อ่านรายละเอียด  

 (3.4) 8 มิถุนายน 52 กรมการจัดหางานออกระเบียบเรื่องสินบนนำจับตาม พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว 2551

Click: ดาวน์โหลด

 

(4) ปัญหา/ข้อวิจารณ์ต่อกฎหมายฉบับนี้

               (4.1) พ.ร.บ.คนทำงานต่างด้าว 2551: อย่ามองพวกเขาเป็นอาชญากร  โดย บัณฑิต แป้นวิเศษ

               (4.2 ) พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551: ไม่ได้มองใครเป็นอาชญากร  โดย วสันต์ สาทร

               (4.3) กับดัก หลุมพราง ขั้วตรงข้าม: พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

(4.4) ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  กระทรวงแรงงานและหน่วยงานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากการหารือเรื่อง พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551 กับผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตที่มีคุณค่าของแรงงานข้ามชาติวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.  2551 โดย ANMClick: ดาวน์โหลด

 

(5) ปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนครั้งใหม่

      (5.1)  CBNA ฉบับที่ 31: ข้อห่วงใยต่อแนวทางการจัดการแรงงานข้ามชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2552  

      (5.2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างยั่งยืน  
(ดูหน้า
5-14)

 

รวบรวมและจัดส่งโดย : click :  ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน เป็นศูนย์ข่าวออนไลน์ภาคภาษาไทย ทำหน้าที่รวบรวมข่าวภาษาไทยและนำเสนอบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานทุกกลุ่มในประเทศไทย (แรงงานในระบบ นอกระบบ ข้ามชาติ ผู้หญิง) รวมถึงผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศพม่า ตลอดจนสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภายในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่น ดำเนินการผ่านเงินทุนส่วนตัว และการลงแรงกาย แรงใจ ของกลุ่มเพื่อนสนิท 4 คน คือ พรสุข เกิดสว่าง, อดิศร เกิดมงคล, บัณฑิต แป้นวิเศษ และบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์

 

พวกเราเชื่อว่า สังคมไทยต้องมีพื้นที่เรียนรู้ มากกว่าในห้องเรียนเพียงเท่านั้น การเรียนรู้มาพร้อมกับความเข้าใจและความอดกลั้นในความต่าง รวมถึงการเคารพคนอื่นที่ต่างจากเรา

ติดต่อเรา: crossborder.newsagency@gmail.com

 

หมายเลขบันทึก: 278853เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2009 20:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)
จุฬาลักษณ์ เหล่าวชิรวงศ์

 ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่แบ่งปั่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี