NU Mobile Unit กับวัตถุประสงค์ ในแต่ละยุคสมัย


          วัตถุประสงค์ (Objective) ของการกระทำใดใด  ย่อมก่อให้เกิดผลที่ตามมาตามวัตถุประสงค์นั้นๆ (ผลลัพธ์ :output )

          ประวัติวิวัฒนาการของ "วัตถุประสงค์" ของ Mobile Unit ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย  เพราะเปลี่ยนหลายครั้ง.....  แสดงว่า โครงการนี้น่าจะมีประโยชน์หลายอย่างทีเดียว  ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารที่รับผิดชอบ จะให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากกว่ากัน (กระมัง??)

          พ.ศ. 2543  เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการ  มีคณะแพทย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการหลัก ชื่อโครงการว่า "โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร" (Naresuan University Mobile Unit Service) 

          วัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ

 1. เพื่อให้บริการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 3. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบอภิเษกสมรส 50 ปี
 4. เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 29 กรกฎาคม 52 ปีนี้ ครบรอบ 19 ปี มน.)

          พ.ศ. 2544 เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน" (Mobile Unit for People's Health and Occupation Development)  มีรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการพิเศษ เป็นพ่องาน  โดยคณะวิชาทุกคณะในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ามาร่วมให้บริการด้วย 

          วัตถุประสงค์ครั้งที่ 2 คือ 

 1. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. เพื่อเป็นการขยายโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนผู้อยู่ห่างไกลให้ได้รับบริการตรวจสุขภาพจากอาจารย์แพทย์และอาจารย์ผู้ชำนาญการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. เพื่อเพิ่มและเน้นงานส่งเสริมสุขภาพในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โดยหวังผลเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนของประชาชน

หมายเหตุ  เท่าที่ดิฉันจำได้ แนวทางการดำเนินงานคราวนี้ คือ เน้นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของชุมชน  โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือจากอาจารย์  นิสิตไม่เกี่ยว งานวิจัยไม่เกี่ยว

          พ.ศ. 2549  สถาบันวิจัยและพัฒนา (IRDA) โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เข้ามาดูแลงานนี้  และปรับ

          วัตถุประสงค์ใหม่ เป็นครั้งที่ 3  ว่า

 1.  เพื่อเรียนรู้ปัญหาของชุมชนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรออกให้บริการ
 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใกล้ชิดชุมชนมากขึ้น
 3. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงวิชาการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ  ในยุคนี้ เป็นยุคที่มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ว่า "จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"  Mobile Unit  จึงแปลงร่างเป็น สะพาน  ภายใต้คำขวัญว่า "สานสัมพันธ์สู่ชุมชนด้วย Mobile Unit"  (Mobile Unit is University Bridge to People) และเปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้เป็นแหล่งค้นหาโจทย์วิจัย เก็บข้อมูลไปวิจัยได้

          พ.ศ. 2552  "Mobile Unit" ปรับโฉมใหม่อีกครั้ง  โดยมี สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (Naresuan Institute for Community Empowerment : NICE)  เป็นผู้จัดการใหญ่  และปรับ   

          วัตถุประสงค์ใหม่ เป็นครั้งที่ 4  ว่า 

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงาน ภาพลักษณ์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 "
 2. เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมสำหรับการพัฒนาอาจารย์  นิสิต  ในด้านการเพิ่มศักยภาพในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการสู่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับการรับรู้  และสร้างเครือข่าย / พันธมิตร / ความสัมพันธ์กับองค์กร / สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงการกำหนดความต้องการในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค

หมายเหตุ    คราวนี้ "Mobile Unit"  ต้องทั้งประชาสัมพันธ์  ถักทอความสัมพันธ์  พาอาจารย์ไปพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ  และจูงนิสิตไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง  โอ้โห........เอนกประสงค์จริงๆ 

          ดิฉันไม่ขอเล่าถึง "ผลลัพธ์" ในแต่ละยุคสมัย เรื่องนี้ชาว มน. ร่วมสมัยคงทราบดี และต้องให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ที่จะประเมินคุณค่าในทัศนะต่างๆ กันได้

          จึ่ง......เล่าเผื่อไว้ให้ลูกหลาน............มน...........    

 

คำสำคัญ (Tags): #mobile unit#naresuan university#objective
หมายเลขบันทึก: 277906เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2009 22:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 15:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (6)

ตามมาเรียนรู้ครับ

 • เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ครับ

 

         นั่นซิคะ "ผลลัพธ์" จะแสดงถึงคุณค่าของทัศนะต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนะคะอาจารย์  (วัตถุประสงค์ => ผลลัพธ์)

ขอบคุณค่ะ  ท่าน อ.หมอ JJ อย่างนี้นี่เอง ที่ทำให้อาจารย์รู้จัก มน. ดีกว่าคนใน มน. เองเสียอีก

อาจารย์ Beeman เป็นชาว Mobile พันธุ์แท้  ถ้าต้องการรู้เรื่องลึกๆ  สมัยวัตถุประสงค์ที่ 3  ถาม อ. Beeman ได้เลยค่ะ

ลืมบอกน้องตูนไป ว่า  เรื่องที่พี่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือ 

ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์นั้น ปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่ ความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารนั่นเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี