ความทวย (คำทาย)

ท.ณเมืองกาฬ
ปริศนาคำทาย

  ประเภทของความทวย

วามทวย ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อดูตามลักษณะของการผูกปมปัญหาขึ้นมา เพื่อให้ลูกหลานทายกันแล้วจะมีลักษณะต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. ความทวยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ ความทวยที่ผูกขึ้นตามลักษณะของสิ่งนั้น และตามธรรมชาติของสิ่งนั้น ไม่แฝงด้วยปริศนาซ่อนเงื่อนอย่างอื่น เช่น
  • ความทวย "ญาท่านบ่เว้า ญาเจ้าบ่จา" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ก็คือ พระพุทธรูป พระพุทธรูปก็คือพระ คือญาท่าน ลักษณะของท่านคือไม่พูดไม่จา
  • ความทวย "บ่มีขาขึ้นกกไม้ได้" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ก็คือ งู งูมันไม่มีขา แต่มันขึ้นต้นไม้ได้
 2. ความทวยแบบปัญหาเชาว์ ได้แก่ความทวยที่ผูกเป็นปมปัญหาขึ้น จากสิ่งหรือของนั้น ซึ่งถ้าจะว่าตามลักษณะก็ไม่เชิงจะใช่ ตัวอย่างเช่น
  • ความทวย "ตักบ่เต็ม" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ บก คือความไม่เต็มนั่นเอง
  • ความทวย "ตากบ่แห้ง" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ก็คือ ชุ่ม คือความไม่แห้งนั่นเอง
 3. ความทวยแบบซ่อนคำตอบไว้ในคำถามแล้ว ได้แก่ความทวยที่เอาคำตอบขึ้นมาถาม พร้อมกับความทวยคือตัวปัญหาหรือปริศนานั้น คนถูกถามจะไม่รู้ว่ามีคำตอบอยู่ในคำถามแล้ว เช่น
  • ความทวย "สัตว์สี่ขากินสัตว์ขาเดียว สัตว์หัวเขียวกินสัตว์หน้าข่วม(คว่ำ) เต่ากินเห็ด เป็ดกินหอย" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ก็คือ เต่ากินเห็ด เป็ดกินหอย นั่นเอง อธิบายชัดๆ ว่า สัตว์สี่ขาคือเต่า สัตว์ขาเดียวคือเห็ด สัตว์หัวเขียวคือเป็ดตัวผู้ สัตว์หน้าคว่ำคือหอย ปราชญ์อีสานท่านเอาคำตอบใส่เข้าไว้ในคำถาม คนที่ตอบได้ก็คือคนที่มีเชาว์ปัญญาดี
  • ความทวย "พีเคิ่งกลางหัวหางมันส่วย กบเขียดอยู่ห้วยงูกินเบิ๊ด" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ก็คือ งูกินกบกินเขียด นั่นเอง คนที่ไม่ฉลาด เชาว์ปัญญาไม่ดี ก็จะคิดหาคำตอบจากการเปรียบเทียบเป็นลักษณะอย่างอื่นไป ซึ่งในความทวยบทนี้ลักษระของงูกินกบกินเขียด มันก็จะอ้วนตรงกลางอยู่แล้ว ซ้ำท่านยังบอกว่า กบเขียดในห้วยงูกินหมดแล้ว ดังนั้นคนมีเชาว์ปัญญาดี จึงเฉลียวใจและตอบได้
 
 1. ความทวยแบบสอนคุณธรรม ได้แก่ ความทวยที่เป็นปรัชญาคำสอน ซึ่งปราชญ์อีสานต้องการสอนลูกหลานด้วยการใช้ปริศนาคำตอบหรือความทวยนี้ เช่น
  • ความทวย "ตายบ่เน่า เก่าบ่เป็น" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ความดีที่คนทำไว้
  • ความทวย "พรหมสองหน้าผู้ข้าเกิดนำ" เจ้าว่าแม่นหยัง?
   ความตอบ ก็คือ พ่อกับแม่
 2. ความทวยที่มีลักษณะ 2 แง่ 2 ง่าม ความทวยนี้มีหลายคนเห็นว่า "มันหยาบ" และผู้คิดความทวยนี้ก็มี "เจตนาลามก" ข้าพเจ้าได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูถ้วนถี่แล้ว ชี้เปรี้ยงได้เลยว่า เป็นความทวยไม่ลามก และผู้คิดความทวยนี้ขึ้นก็ไม่มีเจตนาลามก ข้าพเจ้าสงสัยแต่ว่า เจ้าคนที่พูดว่าลามกนั้น คงคิดเหมือนกับว่า ท่านปราชญ์ผู้ผูกความทวยนี้ขึ้นจะลามกเหมือนกับตัวกระมัง! ถึงได้คิดและพูดเช่นนั้น
            ความทวยนี้ ข้าพเจ้าจะยกมาให้พิจารณามากๆ เพื่อปราชญ์ผู้ฉลาดในศาสตร์และศิลป์ จะได้ใช้วิจารณญาณตัดสิน เพราะท่านก็ทราบดีว่า สมัยก่อนนั้นไม่ค่อยได้ยินครูข่มขืนศิษย์ เด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุ 6-7 ขวบในปี พ.ศ. 2495-6 ยังเปลือยกายวิ่งเล่นกันอยู่ ไม่เห็นมีใครข่มขืนใครเลย จึงขอให้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายได้พิจารณาความทวยนี้ด้วยว่า "ลามก" หรือไม่? ตัวอย่างเช่น
  • ความทวย "ขนแย่มแยะแปะกันมีแฮง"
   ความตอบ "ขนตาเวลาหลับนอน" ก็เท่านั้น ไม่ได้คิดไปไกลเหมือนคนสมัยนี้
  • ความทวย "ผู้หญิงเห็นผู้หญิงกลาย ผู้ชายเห็นผู้ชายเด้าเข้าบ่เข้าคลำเบิ่งเอา"
   ความตอบ "ผู้ชายฝนพร้า (ลับมีด)" ซึ่งการลับมีด ร่างกายทั้งท่อนบนและท่อนล่าง จะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่ผลักมีด ผู้ผูกปัญหาก็จะผูกไปตามกิริยาอาการนี้ก็ไม่เห็นจะต้องมีหยาบหรือลามกตรงไหน
  • ความทวย "ทางเทิงกะดำ ทางหลุ่มกะดำ มักตำกันเวลากลางคืน"
   ความตอบ "ขนตาเวลาหลับนอน" ลามกตรงไหน? คิดดู
  • ความทวย "นกโก่นโต่น สี้ก้นแม่เจ้าของ"
   ความตอบ "ลูกกุญแจ" ดูซิหยาบตรงไหน
  • ความทวย "นาหนองน้อย บ่มีจอกบ่มีแหน มีปลาซิวหัวแปโตหนึ่งอยู่หั่น"
   ความตอบ "ปากกับลิ้น" ดูซิลามกตรงไหน
  • ความทวย "นอนหงายให้เขาขี่ เอามือตี่ยัดใส่"
   ความตอบ "เกิบ" มันก็คนใส่รองเท้า หยาบตรงไหน สงสัยคนคิดแบบนั้นหยาบเอง
  • ความทวย "ยาวค่าคืบ ยัดเข้าหลืบฮูหนังทั่งไปทั่งมา น้ำแบ้นไหลออก" (ความทวยคิดขึ้นใหม่)
   ความตอบ "คนแปรงฟัน" ดูซิลามกตรงไหน
  • ความทวย "เสียกแพ่แว่ แหย่เข้าฮูหนัง"
   ความตอบ "หลอดยาดม" ดูซิลามกตรงไหน?
  • ความทวย "เสียกข่านหล่านจำกั่นจำบัก ยกขาขึ้นผู้อยู่หลุ่มมีแฮง"
   ความตอบ "คนกั้งคันยู (ร่ม)" ดูซิลามกตรงไหน
  • ความทวย "อูดหลูด ปูดหลูดออก ปูดหลูดเข้าเอาหัวตำ ผู้หยิงชอบกำ ยามมื้อเช้ามื้อแลง"
   ความตอบ "สากกะเบือ" ดูซิลามกตรงไหน
  • ความทวย "ฮูเนิน แม่นฮูคัน ฮูซันแม่นฮูลูก"
   ความตอบ "ฮูคราด" ลามกตรงไหน

จากความทวยและคำตอบนี้ เราจะเห็นได้ว่าปราชญ์โบราณอีสานท่านผูกคำทวยขึ้นมา จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง แม้คำทวยจะระคายความรู้สึกของคนคิดมากในยุคปัจจุบัน แต่สมัยก่อนโน้นท่านคงไม่ได้คิดจะให้ลามก เพราะดูจากคำตอบแล้วไม่เห็นมีอะไรลามกเลย นี่แหละวัฒนธรรมของฅนอีสานขนานแท้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลมังอีสาน

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหา

หมายเลขบันทึก: 277556, เขียน: 17 Jul 2009 @ 22:42 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มารับความรู้ค่ะ ไม่รู้จักเลย ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ตายบ่เน่า เก่าบ่เป็น เด้อค่ะ เด้อ อิอิ
 • ขอบคุณหลาย
 • ไปผ่อ แมว กันเด้
 • มีความสุขมากๆจ้า
 • ด้วยความคิดถึงจ้ะ

        

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครูป้อม ที่คิดถึง

 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยม มาทักทาย
 • ภาษาอีสานขนานแท้ อาจจะฟังยากไปหน่อย
 • ต่อไปคงต้องแปลเป็นภาษากลางด้วย
 • มีความสุขมากๆในวันหยุดนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับคุณ ลีลาวดี
 • พอฟังรู้เรื่องบ้างนะครับ
 • สงสัยตรงไหน  ยินดีแปลให้ฟังนะครับ
 • มีความสุขมากๆนะครับ
เขียนเมื่อ 

ความทวย เพิ่งเคยได้ยินค่ะ แต่ละพื้นที่จะมีเรื่องเล่า แฝงความหมาย และวิถีดำรงชีวิต จริงๆ นะคะเนี่ย ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับคุณ poo

 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมมา ทักทาย
 • วัฒนธรรม แต่ละท้องถิน  มีอิทธิพล  มากครับ
 • ขอให้มีความสุขนะครับ
ดีเจบ่าวแจ๊ค สรภัญญ์ 92.80
IP: xxx.53.166.241
เขียนเมื่อ 

ดีเจหนุ่มน้อยไฟแรงแห่งลุ่มเเม่น้ำมูล มักหลายเด้อ ผญานี่ มู่เฮาอย่าสิไลป่อยถิ่มเด้ออออออ 0821881512

ดีเจบ่าวแจ๊ค สรภัญญ์ 92.80
IP: xxx.53.166.241
เขียนเมื่อ 

ดีเจหนุ่มน้อยไฟแรงแห่งลุ่มเเม่น้ำมูล มักหลายเด้อ ผญานี่ มู่เฮาอย่าสิไลป่อยถิ่มเด้ออออออ 0821881512

ดีเจบ่าวแจ๊ค สรภัญญ์ 92.80
IP: xxx.53.166.241
เขียนเมื่อ 

ดีเจหนุ่มน้อยไฟแรงแห่งลุ่มเเม่น้ำมูล มักหลายเด้อ ผญานี่ มู่เฮาอย่าสิไลป่อยถิ่มเด้ออออออ 0821881512