การคัดเลือกตัวแทนของเขตประเวศ 

นักเรียนโรงเรียนวัดตะกล่ำ

ชั้นประถมศึกษาที่ 4

ได้เป็นตัวแทนร่วมคัดเลือกยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองยาชิโย  ระดับ  กทม.

ปีการศึกษา  2551  ด.ญ.ศิริลักษณ์    วัฒนสุวรรณ   ผ่านเข้ารอบ  20  คนสุดท้าย

กำลังเข้าค่ายเพื่อคัดเลือกให้เหลือ  10  คนสุดท้าย  ที่ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว วันที่  27- 30 ก.ค.2552

ปีการศึกษา  2550  ด.ญ.โชษิตา   ชาสุรินทร์   ได้เป็นตัวแทนเขต

ปีการศึกษา  2549  ด.ญ.กมลวรรณ   ขวัญแก้ว ได้เป็นตัวแทนเขต