๓๘. อำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม สำนักงานอัยการเขต ๓

ศูนย์บริการร่วม

สำนักงานอัยการเขต ๓

                                                                                                        (INFORMATION  SERVICE  CENTER  REGION  3)

<p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">้วยสำนักงานอัยการสูงสุด  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนเป้าหมายสำหรับจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บริการร่วมสำนักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.  2549 2551  โดยจะต้องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  สำนักงานอัยการเขต ๆ ละ  1  แห่ง  สำนักงานอัยการเขต 3  จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว  และเริ่มให้บริการกับประชาชนตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2552  เป็นต้นไป  </p>

. อำนาจหน้าที่

F แนะนำและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานอัยการต่างๆ  ของสำนักงานอัยการสูงสุด

F ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ / ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

F รับเรื่องงานบริการเพื่อประสาน ติดตาม สอบถาม  หรือติดต่อให้ผู้รับบริการพบกับผู้ให้บริการโดยตรง

F ให้บริการข้อมูลด้านคดีแก่ประชาชน

F ห้บริการเบื้องต้นในการช่วยเหลือทางกฎหมายและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

F ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านคดี สถิติ

F อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ขั้นตอนการให้บริการ

            ขั้นตอนที่ ๑  ผู้มารับบริการเขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่

            ขั้นตอนที่ ๒  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับเรื่อง  ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น  และประสานกับหน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง

            ขั้นตอนที่ ๓  เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและนำไปพบหรือส่งต่อผู้ให้บริการโดยตรง

            ขั้นตอนที่ ๔  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวมเรื่อง

            ขั้นตอนที่ ๕  รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

 

๓. การให้บริการ

            จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.

๔. ที่ตั้ง 

ศูนย์บริการร่วม สำนักงานอัยการเขต ๓  ตั้งอยู่  ชั้นล่าง (ชั้น ๑)  อาคารสำนักงานอัยการเขต ๓           ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมาย กับ วิถีชิวิตความเห็น (8)

แวะมาเรียนรู้ค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกแล้ว  หวนคิดถึงการเจรจาความแถวบ้านเกิด ...ผมชอบบรรยากาศผู้หลักผู้ใหญ่..มานั่งไกล่เกลี่ย-ส่วนใหย่เน้นการยอมความ ถ้อยทีถ้อยอาศัย บางทียังมีพระมาเป็นสักขีพยานเลยก็มี...

คิดถึงบ้านมากเลยครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีอาจารย์สายธาร
 • ขอบคุณ หวังว่าคงสบายดี
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีอาจารย์แผ่นดิน
 • ปัจจุบัน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พยายามนำมาตรการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ เพราะการใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ผล ทำให้คนล้นคุก และเป็นตราบาปของคนที่ติดคุก มีผลกระทบต่อชุมชน และสถาบันครอบครัว จึงมีโครงการออกมา ไม่ว่าโครงการประนอมข้อพิพาท ของสำนักงานอัยการสูงสุด โครงการไกล่เกลี่ย ของศาลยุติธรรม และโครงการคืนคนดีสู่งสังคม ของกรมคุมประพฤติฯเป็นต้น
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ ท่านศรีกมล
 • ดีจังเลยค่ะ  อยู่ใกล้บ้านด้วย
 • เริ่มมาได้ครบเดือนพอดีนะคะ
 • จะไปกระจายข่าวต่อๆกันไปค่ะ
 • สัปดาห์ก่อนผ่านสำนักงานท่าน
 • ไปงานศพที่วัดสุทธจินดาแทบทุกวัน
 • แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปคารวะค่ะ
 • นี่จะเรียกอะไรดีหนอ..คงไม่ว่ากันนะคะ

        

               ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

 

 

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ค่ะ

ประทับใจกับภาษากฏหมายที่ต้องตรงไปตรงมาและชัดเจน

เพี้ยนแค่เส้นยาแดงผ่า 3.2 ไมครอน ยังพลาดเลยค่ะ

ชอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครูแป๋ม
 • ดีใจที่ได้มาอยู่ในเมือง คงสบายดีกว่าเดิม
 • ขอบคุณ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครูต้อย
 • ขอบคุณที่ติดตาม