ลูกแม่เดียว
(มนต์ขลังแม่โจ้)


คำร้อง ทำนอง โดย ฐิระ ทองเหลือ รุ่น 54
วิทชัย สุขเพราะนา รุ่น 56
ทำนองเพลง”กุหลาบปากซัน”
คติพจน์สี่ท่อนสุดท้ายโดย ดร.อำนวย ยศสุข รุ่น 20
***

แดนดินถิ่นนี้เหมือนมีมนต์ขลัง เปรียบเหมือนดังมีพลัง ปลูกฝังรุ่นเก่ามา
ถากถางสร้างทำจากพงพนา เหงื่อเคล้าน้ำตาดั่งฝนฟ้าลงมาสู่ดิน

แม้เป็นนกจะไม่โผผินบินผ่าน  เป็นตำนานดินแดนแห่งความมืดดำ
แต่มีคนสู้ทนอยู่กับความตรากตรำ   สองมือต่างสร้างต่างทำ
ไม่ครั่นคร้ามแม้ยามมีภัย

แดนดินถิ่นนี้มีความสดสวย   รุ่นเก่าเขาช่วยปูทางสร้างไว้
เป็นแม่โจ้ที่งามเลิศล้ำอำไพ ทั้งทั่วแคว้นแดนไทย
ในแผ่นดิน ถิ่นไทยงาม

จะมาจากไหนก็ไม่สำคัญ ด้วยรักและผูกพันมีมิตรและไมตรี
จารึกไว้ว่ามีน้ำใจไมตรี ทุกถิ่นที่ไม่มีชั้น แบ่งกั้นเรา

         ซ้ำ *** 3 รอบ