1. เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับสอนเรื่องการเลื่อนขนาน   คลิกที่นี่ตรับ

2. เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับสอนเรื่อง การหมุนและลายผ้า ที่นี่ครับ