Outcome IQA-MSU08


สิ่งที่จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปมันคุ้มค่า มันได้ผลตามที่ต้องการ คาดหวังไว้นั้น การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือวัดการดำเนินงาน

 

ปีนี้ มมส. จะดำเนินการประเมินผลลัพธ์ของระบบการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 โดยผมได้ดีไซด์กรอบการดำเนินการตามรูป


 


 

1.Benchmark เทียบเคียงผลการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพ หาจุดเด่น จุดอ่อนของการดำเนินงาน แยกตามองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งดูพัฒนาการ แบ่งเป็นกลุ่มจัดการเรียนการสอน 20 คณะวิชา และกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 27 หน่วยงาน

2.Meta Evaluation ประเมินอภิมาน ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยทำการประเมินผู้ประเมินคุณภาพ ทั้งในส่วนตัวผู้ประเมินและส่วนของรายงานผลการประเมิน ในส่วนนี้ใช้แบบประเมินอภิมานของ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช

3.SURVEY สำรวจผลลัพธ์ของการดำเนินงานจากการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ โดยประเมินตามกรอบตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์/ผลผลิต ออกแบบประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ 136 ข้อ

4.Best Practice สร้างเวทีเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีจากข้อ 1 ว่าผู้ที่อยู่สูงสุดในแต่ละองค์ประกอบเขาทำกันอย่างไรถึงทำได้ดี พร้อมให้โล่รางวัล และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีรวมรวมเผยแพร่เพื่อไว้อ้างอิงบนเว็บไซต์

 

 

คำสำคัญ (Tags): #iqa-msu08#outcome#model
หมายเลขบันทึก: 272774เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2009 06:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 14:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

เยี่ยมเลยครับ ท่าน Jack

เรียน ท่านพี่กัมปนาท อาชา

ขณะนี้น้องนุชกำลังดำเนินการในส่วนของข้อที่ 1 (Benchmark เทียบ เคียงผลการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพ หาจุดเด่น จุดอ่อนของการดำเนินงาน แยกตามองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งดูพัฒนาการ แบ่งเป็นกลุ่มจัดการเรียนการสอน 20 คณะวิชา และกลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน 27 หน่วยงาน)  โดยมีเป้าหมาย และจุดประสงค์เดียวกัน คือ QA_MSU ค่ะคุณพี่

เพื่อองค์กร/ทีม

kk

เพื่อบุคลากรในทีม

nn

 

คักหลาย

น้องซายหล่า

สมแล้วที่เฮ็ดเวียกภาระหน้าที่นี้

รักษาเนื้อรักษาโตเด้อ

บ่มีไผ่ รู้คักสำเจ้าแล้ว แจ๊ค เอย

เป็นกำลังใจเพื่อคุณภาพ มมส

อย่างยั่งยืน ตลอดไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี