อ่านบันทึกของคุณ Handy 2 บันทึกที่เกี่ยวกับอาการติดบล็อกแล้วเห็นด้วย แถมไปเที่ยวชักชวนโฆษณา ปาวารณาตัวจะช่วยจัดอบรมให้ด้วยอีกต่างหาก รู้ว่าบล็อกของ GotoKnow (ย้ำว่าต้องเป็นของ GotoKNow เท่านั้นนะคะ) มีประโยชน์มหาศาล แต่ต้องทำการบันทึกต่อเนื่องกันในแต่ละชุดความคิดเป็นเวลาสักพักหนึ่ง ถ้าใครที่แค่ผ่านเข้ามาเพียงนิดหน่อย และอ่านไม่พบบันทึกของ"คนคอเดียวกัน" แล้วหลุดวงจรออกไป ก็คงจะไม่ได้รับประโยชน์นั้น

วันนี้ได้อ่านบันทึกขอคิดด้วยคน เรื่อง "การเขียนblog"ที่ตรงใจเป็นอย่างมาก ถึงเหตุผลที่ทำให้ตัวเองเห็นว่าบล็อก GotoKnow มีประโยชน์ คุณบำราศ เขียนได้ครบถ้วนจนต้องขอยืมมาบอกต่อกันอีกที นั่นคือ

  • เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการพัฒนาตนเอง
  • ทำให้เราคิดบวกหามุมมองด้านบวกของปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วสื่อสารลง blog 
  • ได้พัฒนาระบบคิดกลั่นกรองทบทวนเรื่องที่จะสื่อสารกับคนอื่นไม่ให้เรื่องที่สื่อออกไปเป็นPollution ต่อคนอื่น
  • การเขียน blog ของดิฉันจึงเป็นการพักผ่อนไปในตัว
  • เป็นการบูรณาการงานกับการพักผ่อนได้อย่างดี

อยากขอให้คนที่เข้ามาใหม่ๆ อย่าเพิ่งท้อถอย แม้ยังไม่เจอคนคอเดียวกัน เขียนสิ่งที่อยากเขียน สิ่งที่ตัวเองพบเจอจากการทำงานในแต่ละวัน เขียนไปเรื่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ รับรองว่าได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง แล้วยังอาจจะก่อประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตด้วย