ประชุมโครงการพัฒนาHPHที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัจจุบันHPHที่ผ่านการรับรอง 71 แห่ง และผ่านท้ง HA+HPHอีก56 แห่ง ซึ่งการประเมินรับรองการเป็นHPHต้องมีความครอบครัวมาตรฐาน 7 องค์ประกอบ แนวทางการให้คะแนนมี 5 ระดับ

3-4พค.49 ได้รับมอบหมายจากคุณหมอนภาให้ไปประชุมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันแรก ช่วงเช้าหลังจากคุณหมอนันทา กล่าวเปิดแล้ว ผอ.สำนักส่งเสริมฯได้สรุปรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของHPH ว่ามีรพ.ที่ผ่านการรับรอง 71 แห่ง และผ่านท้ง HA+HPHอีก56 แห่ง ซึ่งการประเมินรับรองการเป็นHPHต้องมีความครอบครัวมาตรฐาน 7 องค์ประกอบ แนวทางการให้คะแนนมี 5 ระดับ Surveyor ของกรมอนามัยจะประเมินระดับ 1-2  ส่วนระดับ 3 ขึ้นไปให้พรพ.ประเมิน หลังจากนั้นมีการระดมสมอง(แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆละ5-6คน)เพื่อพิจารณา 3ประเด็น ดังนี้

                 1.ทิศทางการพัฒนาHPHที่พึงประสงค์

                 2.จะพัฒนาHPHอย่างไร

                 3.Surveyor ต้องพัฒนาอะไรบ้าง

ให้ทุกกลุ่มระดมสมองใน3ประเด็นดังกล่าวเพื่อหาโอกาสพัฒนาโดยใช้ PMQA 6 หมวดเป็นเครื่องมือ  กลุ่มละหมวดกลุ่มดิฉันได้หมวดที่ 5 เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วงบ่ายแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอ ซึ่งหลังจากทุกกล่มนำเสนอแล้วผอ.สำนักส่งเสริมฯได้สรุป

โอกาสพัฒนาที่ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันดังนี้

             1.ผลักดันHPHเป็นนโยบายสาธารณสุข

             2.พัฒนาSurveyorรวมทั้ง Int.Surveyorด้วย

             3.MIS

             4.IT

             5.สร้างเครือข่าย

             6. มีเวทีลปรร

             7.นำ Best Practice มารวบรวมเป็นเอกสารให้รับร้อย่างกว้างขวาง

ในส่วนของทักษะ Surveyor ส่วนใหญ่เห็นว่าควรพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ,ทักษะการเป็นผู้นิเทศ และทักษะ Coaching ส่วนวิธีการพัฒนาส่วนใหญ่เสนอว่าควรทำ Work shop ประมาณ5 วัน,เปิดเวทีลปรร ทำคู่มือ และดูงาน

วันที่ 2 ดูงานโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งได้ผ่านการรับรอง HA+HPHตั้งแต่ปี 2546 จะ Re-Acc.อีกครั้งประมาณ  กค.49 หลังจากนพ.วีรชัย รองผอ.ฝ่ายแพทย์กล่าวต้อนรับแล้วนพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล หน.ศูนย์พัฒนาคุณภาพได้นำเสนอการบูรณการก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จ HA+HPHของรพ.สงขลา และคุณสุรีย์ เจียมศุภฤกษ์ เสริมด้านชุมชน หลังจากนั้นพวกเราแบ่งทีมไปดูงาน 5 ทีม ได้แก่ซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ ตึกอายุรกรรม และEENT ดิฉันได้ไปดูที่อายุรกรรมหญิง ช่วงบ่ายเรามาสรุปผลการดูงานและนำเสนอตาม PMQA 6 หมวด ซึ่งกลุ่มดิฉันรับผิดชอบนำเสนอ ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้าน HRในหมวด 5 (โดยดูองค์ประกอบHPHข้อ2และ4 ร่วมด้วย) ซึ่งดิฉันจะเล่าเกี่ยวกับ AAR การประชุมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในคร้งนี้ในตอนต่อไป(ภาค 2)ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับปิ่งด้วยที่ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในเรื่อง HPH ซึ่งปิ่งเป็นหัวเรือใหญ่อยู่แล้ว เอาความรู้และประสบการณ์มาช่วยกันปรับปรุงระบบความเสี่ยงซึ่งต้องครอบคลุมด้าน HPH ด้วย ตามที่ อ.ทัศนีย์เคยเสนอแนะไว้ การอบราความเสี่ยง อ.ปิยวรรณ บอกว่าจะมาสอนปูพื้นให้กับแกนนำและ Fa ความเสี่ยงประมาณปลายเดือนนี้ค่ะ

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
งานได้ผล   คนเป็นสุขค่ะ